Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Chyba!!! Modul neexistuje.

Poslední články

Zprávy

Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru - vysočinští novináři vydali příručku pro seniory.

Úterý, 6. srpen 2019, HaM/kv

 

Autorský tandem Petr Klukan a Jaroslav Paclík stojí za novou příručkou, jejímž prostřednictvím chce pomoci seniorům k tomu, aby se naučili rozpoznat na webových stránkách falešné zprávy nebo „návnady“ takzvaných šmejdů, ale i další číhající nebezpečí. Publikaci vydal Syndikát novinářů Vysočina ve spolupráci se spolkem Nebojte se policie, statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina.

 

Tištěná čtyřicetistránková příručka vznikla zejména z podnětu jihlavských seniorů, kteří sice internetovou techniku ovládají, ale zároveň se cítí být ohroženi, tudíž chtějí vědět, jak se útokům v internetovém prostředí bránit. Jejich požadavky vzešly z aktivit spolku Nebojte se policie a jeho hojně navštěvované Policejní akademie pro seniory. 

 

Syndikát novinářů Vysočina participuje na vzdělávání seniorů od podzimu 2018. Spolupodílel se na přednáškách, které se z Jihlavy rozšíří i do dalších měst. A právě hlavně pro účastníky besed vznikla tištěná příručka nazvaná Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru.

Autoři publikace poskytli seniorům cenné rady i návod na to, jak a kde hledat důvěryhodné informace, jaká média sledovat, ale také na koho se obrátit v případě podezřelých zpráv v mailu či na sociálních sítích.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Nestor brněnských novinářů a jeho vídeňské působení (K příspěvku Tichý hlas českých médií ve Vídni)

Pondělí, 29. červenec 2019, HaM/Jiří Jilík

 

   

 

Článek „Tichý hlas českých médií ve Vídni“ v posledním Mediažurnálu (2/2019) mi připomněl osobnost novináře a spisovatele Jana Janči (1866˗1928), který spojil svůj profesní život s úsilím o emancipaci české menšiny žijící ve Vídni a v Dolním Rakousku ještě v dobách rakouského mocnářství na přelomu 19. a 20 století.

 

Rodák ze slováckého Vlčnova po studiích získával první novinářské zkušenosti v nejčtenějším listu na Moravě Našinci. Z Olomouce se vrátil na počátku 90. let do rodného kraje a v Uherském Hradišti redigoval Slovácké noviny a posléze vlastní list Slovač.

Radikální novinář chtěl být v centru všeho dění, a proto se v roce 1895 odstěhoval do Vídně. V hlavním městě monarchie vydával nejdříve vlastní noviny Slovan a po jejich zániku se stal odpovědným redaktorem Vídeňského deníku, českých novin určených právě pro početnou českou menšinu ve Vídni, což byl předchůdce dnešních Vídeňských svobodných listů vzpomínaných v článku Martyny Radlowske-Obrusnik.

Za práva menšiny bojoval Janča nejen na stránkách novin, ale i vlastní angažovaností v menšinových politických spolcích, v nichž spatřoval dosud nevyužitou politickou sílu v boji za státní právo Čechů. Za hlavní cíl vyhlásil zakládání českých škol v jednotlivých vídeňských okresech, a tak se stal jednou z vůdčích osobností školského spolku Komenský, jemuž je v příspěvku v minulém čísle rovněž věnována pozornost. Radikální postoje, které prezentoval v tisku i jako řečník na schůzích, mu vynesly po konfliktu s ministerským předsedou Richardem Bienerthem přezdívku Der tschechische Marat (český Marat).

 

Za války vkládal Jan Janča naděje do vzniku federace rovnoprávných národů bývalé monarchie. Jejím rozpadem na národní státy byl zklamán, neboť si uvědomoval, že Češi žijící v Dolním Rakousku, za jejichž práva dvě desetiletí s plným nasazením bojoval, jsou odsouzeni k asimilaci v německém jazykovém prostředí poválečného Rakouska. Během války se vrátil do Čech a po vzniku Československé republiky se znovu angažoval jako novinář. Postupně působil v několika moravských listech, naposledy v letech 1925˗1928 jako šéfredaktor brněnského deníku Ruch. Vedle rozsáhlé novinářské tvorby se Janča věnoval také tvorbě beletristické; napsal několik románů a povídky, které publikoval v řadě periodik, vyšly i souborně v knižních vydáních.

 

Jan Janča byl spoluzakladatelem Vídeňské národní rady československé, činovníkem školského spolku Komenský, členem výboru Moravského kola spisovatelů, jednatelem brněnské odbočky Syndikátu čsl. novinářů a předsedou Klubu žurnalistů v Brně. „Nestor brněnských novinářů“, jak jej pojmenovaly brněnské listy v nekrologu, zemřel 27. ledna 1928. Jančovu památku připomíná pamětní deska na jeho rodném domě ve Vlčnově.

 

Jiří Jilík

Foto archiv autora

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

26. 7. 2019 uzavřena kancelář SN ČR a Presscentrum

Čtvrtek, 25. červenec 2019, HaM

POZOR!

V pátek 26. 7. 2019 nebude z technických důvodů v provozu kancelář ani Presscentrum (lakování dveří). 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Mezinárodní soutěž pro novináře zaměřující se na rakovinu

Středa, 17. červenec 2019, HaM

 

 

Evropská onkologická škola European School of Oncology vypisuje novinářskou cenu Cancer World Journalism Award. O toto ocenění se mohou ucházet novináři z celého světa, kteří zpracovávají téma rakoviny, a to v tištěných i elektronických médiích, rozhlase a televizi.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích o 1500 eur v každé, zvlášť se vyhlašuje rovněž celkový vítěz soutěže, který obdrží 2000 eur. 

Práce letošního ročníku musejí pocházet z období od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019, uzávěrka přihlášek je 6. 1. 2020.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách pořadatele cancerworld.net.

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Letní číslo Mediažurnálu

Čtvrtek, 11. červenec 2019, HaM

K začátku prázdnin a času dovolených patří rovněž letní Mediažurnál. Zalistujme letošním druhým číslem novinářského čtvrtletníku a rovnou se pokusme s Milanem Šmídem poodhalit velkou neznámou skrývající ohlášené vysílání nové televizní stanice CNN Prima News. Předseda SN ČR Adam Černý nám připomene napětí kolem mediálních rad. To souvisí s obavou některých vlivných osob a jejich neschopností přijmout kritiku či satiru v konkrétních veřejnoprávních mediích. Syndik poukazuje na stále se zužující prostor pro novináře a varuje před případným posunem k situaci v Polsku či Maďarsku. Za těchto okolností by měl syndikát novinářů přispět k tomu, aby se prostor svobody slova uhájil co nejširší: „Blížíme se stavu, který popisovala francouzská zpěvačka Zaz s odkazem na starou legendu o požáru, kdy se kolibřík snaží hasit hořící les a na otázku proč, odpovídá, že dělá, co je v jeho silách.“

V aktuálním Mediažurnálu samozřejmě nechybějí důležité informace z červnového volebního zasedání Valné hromady SN ČR včetně seznamu členů nově zvoleného Řídicího výboru SN ČR, kontrolní skupiny a rozhodčí komise. Život novinářské organizace dokumentují příspěvky z regionů či klubů, ovšem podíváme se také například do Německa prostřednictvím rozhovoru s Georgem Löwischem, šéfredaktorem deníku Die Tageszeitung. Z domácího písečku výrazně přesahuje i rozhovor s doyenem české žurnalistiky Zdeňkem Velíškem, který se mj. zamýšlí nad významem dnes nemoderního slova „soudržnost“ pro Evropskou unii v politické či bezpečnostní rovině. Za sebe tento náš respektovaný expert na zahraniční politiku říká: „…pokud budu psát a hovořit na mikrofon a kameru o Evropě, slova soudržnost a integrace z mého slovníku nezmizí.“

Mediažurnál 2/2019 si můžete otevřít v tomto odkazu.

 

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »