Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Unie vydavatelů: Zákon o snížení DPH na noviny a časopisy byl dnes vyhlášen

Úterý, 14. únor 2017  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Dne 14. února 2017 byl pod číslem 33/2017 vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

Stručnou novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se položka "noviny a časopisy" přesouvá z přílohy 3 zákona o DPH do přílohy 3a, tedy ze seznamu zboží podléhajícího patnáctiprocentní sazbě do seznamu zboží, které je daněno 10 procenty.

Definice novin se přitom neměnila, zůstala stejná jako ve stávajícím znění zákona č. 235/2004 Sb. Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

Snížení sazby je podle Unie vydavatelů velkým přínosem pro ekonomickou situaci odvětví vydávání periodického tisku, protože umožní vydavatelům investovat finance získané snížením sazby do kvalitnějšího a rozmanitějšího obsahu i technologických zlepšení, a tím posílí konkurenceschopnost vydavatelů na mediálním trhu.

Informace jsme převzali z oficiálního tiskového sdělení Unie vydavatelů. 


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: