Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Tisk oslovuje téměř 8 milionů občanů České republiky

Čtvrtek, 8. únor 2018  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Výsledky výzkumu čtenosti MEDIA PROJEKT za 3. a 4. čtvrtletí 2017, které byly prezentovány 8. 2. 2018, potvrdily vysokou a stabilní čtenost periodického tisku. Tiskové tituly zasáhly celkem 7 836 000 osob ve věku 12 -79 let, což znamená 89 % populace ČR v uvedeném věku. Proti výsledkům před rokem se celkový zásah tisku snížil pouze o 1 %. Celkový zásah deníků a suplementů činil 68 %, celkový zásad časopisů pak 82 %. Čtenost tiskových titulů na vydání dosáhla 76 % populace. V případě deníků a suplementů je to 50 % a u časopisů 66 %. Odchylka od dat před rokem není v případě žádné skupiny tiskových titulů větší než 2 %.

Deníky a suplementy

 

Titul

Počet čtenářů na vydání ve 3. a 4. Q. 2017

Blesk

947 000

MF DNES

557 000

Sport

250 000

Právo

240 000

Aha!

211 000

Lidové noviny

195 000

Hospodářské noviny

157 000

 

Celková čtenost sítě Deník ČR dosáhla 546 000 čtenářů na vydání. V rámci této sítě byl nejčtenějším Deník – Jihomoravský kraj se 75 000 čtenáři, následovaná Deníkem – Moravskoslezský kraj se 74 000 čtenářů a Deníkem – Střední Čechy a Pražským Deníkem se 70 000 čtenáři na vydání. Nejvíce se zvýšil počet čtenářů u Deníku – Vysočina o více než 27 % proti datům za 2. a 3. čtvrtletí 2017.

Nejčtenějším suplementem byl Blesk magazín TV s 1 237 000 čtenáři. Druhým nejčtenějším suplementem byl TV magazín s 953 000 čtenáři a dalším Magazín DNES + TV s 653 000 čtenáři. Nejvíce vzrostla čtenost suplementů Styl pro ženy o 13,9 %, Víkend Právo o 7,1 % a Ona DNES o 2,8 % proti předchozím výsledkům výzkumu.

Časopisy

Nejčtenějším placeným časopisem byl ve druhém pololetí 2017 týdeník Nedělní Blesk vydavatelství Czech news Center s 509 000 čtenáři následovaný týdeníkem Rytmus života vydavatelství Bauer Media s 489 000 čtenářů na vydání a TV Maxem stejného vydavatele se 425 000 čtenáři na vydání.

Proti výsledkům za předchozí období 2. a 3. čtvrtletí 2017 vzrostl nebo zůstal na stejné úrovni počet čtenářů na vydání u 42 sledovaných časopisů. Největší přírůstek čtenářů vykázal časopis ForMen vydavatelství CN Invest (+34,2 %), dále Chvilka v kuchyni vydavatelství Bauer Media (+20,8 %) a Popcorn vydavatelství Empresa Media (+20,8 %). O více než 10 % se zvýšil počet čtenářů u dalších šesti časopisů.

V hlavních žánrových skupinách, jako jsou například časopisy životního stylu pro ženy, byl ve druhém pololetí 2017 nejčtenějším titulem čtrnáctideník Žena a život vydavatelství Bauer Media s 285 000 čtenářů a nejvíce vzrostl počet čtenářů u dvouměsíčníku Kreativ vydavatelství Vltava Labe Media o +14,2 %. Mezi zpravodajskými týdeníky dosáhl největší čtenosti týdeník Reflex vydavatelství Czech News Center s 240 000 čtenářů na vydání, který zároveň zvýšil svoji čtenost o 0,4 %. Nejčtenějším časopisem pro ženy byl Blesk pro ženy vydavatelství Czech News Center, který dosáhl 421 000 čtenářů. Nejvíce se v této skupině zvýšila čtenost týdeníku Claudia vydavatelství Bauer Media o +7,3 %. Ve skupině časopisů o bydlení se stal ve 3. a 4. čtvrtletí 2017 nejčtenějším měsíčník Bydlení vydavatelství Business Media CZ, který četlo průměrně 85 000 čtenářů na vydání. Tento titul také proti minulým datům nejvíce zvýšil v rámci své žánrové skupiny počet čtenářů, a to o 16,4 %.

V rámci prezentace byla představena řada dalších průřezových informací z MEDIA PROJEKTu, které svědčí o vysokém zásahu tisku v reklamě zajímavých a bonitních cílových skupinách a ukazují také další kvality tisku. Jako příklad lze uvést sílu tisku při oslovení některých cílových skupin. Například zásah deníků je u lékařů a pracovníků ve zdravotnictví 67 % proti 62 % v průměrné populaci. V případě časopisů je to 87 % proti 82 % v běžné populaci. Zvláště silný je v této skupině zásah časopisů životního stylu pro ženy, který dosahuje 46 % proti 23 % v průměrné populaci. Tato data ukázal i jiné zajímavé poznatky. Například motoristické časopisy oslovují 10 % průměrné populace, ale 20 % techniků a IT pracovníků. Pevné postavení má tisk také u učitelů, kde deníky oslovují 69 % skupiny, časopisy životního stylu pro ženy 45 % či zpravodajské týdeníky, které mají zásah u 41 % skupiny proti 21 % u obecné populace.

Regionem s největším počtem stálých a pravidelných čtenářů deníků je Praha, kdežto u časopisů je to Vysočina. Nejloajálnější ke svým titulům jsou čtenáři programových časopis, zpravodajských týdeníků a sportovních titulů.

Délka čtení dosahuje u celostátních deníků 34 minut na vydání a největší je u časopisů pro ženy – čtení, křížovky, soutěže, kde činí 63 minut. Nejčastější opakované čtení pak vykazují suplementy s TV programem a tématické suplementy deníků.

Ředitel agentury STEM/MARK Jan Tuček představil prezentaci na téma životních fází lidí a jejich čtenářského chování, který kombinoval data MEDIA PROJEKTu s dalšími výzkumy.

Efektivita inzerce v časopisech

V rámci společné akce byly prezentovány také souhrnné výsledky výzkumu efektivity inzerce v časopisech StarchMetrix za rok 2017. Výzkumu, který probíhá od roku 2012, se dosud zúčastnilo celkem 53 269 respondentů, bylo dotazováno 6 701 reklam ve 302 vydáních 89 titulů.

Průměrné zaznamenání reklamy dosáhlo 59 %. V rámci těch, kteří reklamu zaznamenali, 86 % rozpoznalo značku inzerovaného produktu nebo služby, 88 % přečetlo alespoň část reklamního sdělení a u 65 % respondentů reklama vyvolala nějakou další akci. To ukazuje, že inzerce v časopisech má na spotřebitele silný motivační účinek z hlediska nákupního chování či získávání dalších informací o produktu.

Inzertním formátem s nejvyšším zaznamenáním (73 %) se ukázal booklet následovaný 2. a 4. stránkou obálky. Z hlediska umístění inzerce do žánrových skupin titulů vykazují nejvyšší procento zaznamenání inzeráty ve sportovních časopisech (74 %), titulech pro děti a mládež (66 %) a časopisech pro ženy (64 %). Velká část prezentace StarchMetrixu byla věnována vnímání a působení reklamy u jednotlivých věkových a dalších cílových sociodemografických skupin.

Reklamou s největším zaznamenáním v roce 2017 byla inzerce Dr. Max v časopisu Týdeník Květy z 11. 5. 2017, kterou zaznamenalo 97 % čtenářů. Další v pořadí byla reklama firmy Lidl v časopise Aha! pro ženy z 8. 8. 2017 se zaznamenáním 91 % a hranici 90 % dosáhl ještě inzerát Mattoni Spritz v týdeníku Sedmička ze 3. 8. 2017.

MEDIA PROJEKT: 3. a 4. čtvrtletí 2018, zadavatelé: Unie vydavatelů a ASMEA, realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK (celkový zásah – čtenost v delším období, populace 12-79 let)

Základní výsledky MEDIA PROJEKTU za sledované období jsou přístupné na webové stránce Unie vydavatelů – ww.unievydavatelu.cz v sekci Mediální data/Výzkum čtenosti, kde jsou také k dispozici prezentace.

MEDIA PROJEKT je kontinuální výzkum čtenosti tisku realizovaný pro Unii vydavatelů a Asociaci mediálních agentur ASMEA výzkumnými agenturami MEDIAN a STEM/MARK. Výzkumu se ročně účastní 25 000 respondentů ve věku 12 – 79 let dotazovaných face to face za použití přenosných počítačů (CAPI). Vzorek respondentů je rovnoměrně strukturován podle struktury celkové populace ČR. MEDIA PROJEKT probíhá od roku 1994 a je stále metodicky zdokonalován.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: