Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Syndikát novinářů odmítá útok ministra financí vůči reportérům Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi

Pátek, 20. říjen 2017  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Syndikát novinářů České republiky je vysoce znepokojen obsahem dopisu, kterým se ministr financí Ivan Pilný obrátil na ministra vnitra Milana Chovance a v němž charakterizuje reportáž Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka „Utajený svědek: Babišova náměstkyně viděla do živých kauz, zrušili mlčenlivost” uveřejněnou 18. 10. 2017 na internetovém portálu seznam.cz jako součást kampaně vykazujícím znaky hybridní hrozby pro národní bezpečnost.

Dopis zcela pomíjí a dokonce ani výslovně nevyvrací či nepopírá zásadní sdělení reportáže, že na ministerstvu financí bylo změněno dlouholeté oddělení práce Finanční správy od vedení rezortu, která izolovala odbornou práci od možných politických či jinak motivovaných zásahů do aktuálních, takzvaně živých případů podobně, jako tomu je v případě oddělení ministerstva vnitra od vedení Policie ČR.

Zmíněná reportáž se opírá o výpověď anonymního svědka, což je podle obecně respektovaných zvyklostí možné v případě odůvodněného veřejného zájmu, který je v popisovaném případě vzhledem k závažnosti sdělení zřejmý.

Pokud ministr financí s obsahem reportáže nesouhlasí a má důkazy, které by podstatu jejího sdělení týkající práci Finanční správy a zvláště jejího oddělení od politických či jiných neodborných zásahů mohly spolehlivě vyvrátit, může podniknout obvyklé kroky, jakými jsou například žádost o tiskovou opravu či soudní žalobu.

Syndikát novinářů pokládá dopis ministra financí ministrovi vnitra označující bez jakýchkoli doložitelných konkrétních údajů práci novinářů za kampaň vykazující znaky hybridní hrozby pro národní bezpečnost za nepřijatelný útok na svobodu slova, svobodu informace získávat a informace šířit.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: