Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Stanovisko EJF z dvoudenního valného shromáždění

Úterý, 12. červen 2018  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Evropská novinářská federace (EFJ) uspořádala na začátku června dvoudenní valné shromáždění, na kterém přijala několik rezolucí a závěrů. Dokument, který teď zveřejnila organizace na internetových stránkách, se zabývá mimo jiné falešnými zprávami. Na webových  stránkách Mediažurnálu přinášíme překlad vybraných částí.

Evropská novinářská federace (EFJ) zaujala na svém valném shromáždění stanovisko k falešným zprávám. Vyzvala Evropskou komisi a další vysoce postavené experty, aby nedávno zveřejněná strategie k uveenému problému neznamenala omezení tiskové svobody.

EFJ se vyjádřila také k důležitosti role médií veřejné služby. V prohlášení uvedla, že veřejnoprávní sdělovací prostředky představují nezbytnou podmínku pro fungování demokracie. Informační, edukační, ale i zábavní roli tato média nemohou plnit, pokud by vznikly politické motivy vstupovat do jejich fungování.

Jedno z témat valného shromáždění, resp. prohlášení přijaté během jeho konání, představovalo kybernetické násilí vůči novinářům. Podle informací EJF se jedná o druhou nejhorší hrozbu, první je násilí psychologické. Příslušná zpráva Evropské novinářské federace uvádí, že 53 % evropských novinářů mělo s kybernetickým násilím zkušenost. V Turecku uvedené číslo dosahuje dokonce 73 %.

Celé stanovisko si můžete přečíst zde.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: