Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Soutěž Otevřeno x Zavřeno 2017: Veřejnost od 1. září hodnotí vývoj otevřenosti

Pátek, 1. září 2017  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Od 1. do 15. září bude veřejnost i odborná porota hlasovat o nominacích v soutěži Otevřeno x Zavřeno. Soutěž hodnotí míru otevřenosti státní správy, svobody projevu i nové počiny v oblasti otevřených dat. V jubilejním patnáctém ročníku prošlo přísným ověřováním 70 nominací z celkově 102 podaných. Mezi negativními je například protiústavní zákon tající data z nemocnic, zastřené nominování politika do mediální rady nebo mimořádné zastupitelstvo s podklady až na stůl. Mezi pozitivními najdeme vydobytí digitálních dat pro statistiky kriminality od Policie ČR anebo soukromou podporu nezávislých investigativních novinářů.

Nárůst pozitivních nominací

Podíl kladně oceňujících návrhů dosáhl již 40 %. Stále více úřadů a institucí zapojuje otevřenost do své činnosti jako klíčový prvek, na kterém staví svou úspěšnost a efektivitu.

Zaměření nominací

Mnoho příkladů v kategorii Otevřeno ukazuje, že radnice často při rozvíjení otevřenosti postupují systematicky a prakticky. Například Brno-střed zavedlo mimo další transparentizační opatření i unikátně přehledný rozklikávací rozpočet, který umožňuje dojít až na úroveň jednotlivé faktury. Za podobná řešení byly v minulých ročnících oceněny Nové Město na Moravě anebo Černošice.

Odborník soutěže Oldřich Kužílek upozorňuje, že „Některé nominace ukazují dvě tváře téhož úřadu. Například pražská radnice na jedné straně straně zprovoznila ukázkovou aplikaci, umožňující podrobně sledovat všechny změny územního plánu, na druhé však odepírá informace k přípravě Metropolitního plánu, tvrdí, že jde o neformální komunikaci a přípravné podklady.“ Standardem soutěže již jsou obstrukce Kanceláře prezidenta, ať už jde o odměny anebo dopis prezidenta USA Trumpa.

Významný je počet případů, kdy jde o data z databází. V negativní kategorii odepíračů najdeme šest případů, které se tak či onak týkají blokování přístup k datasetům, pořizovaným úřady za veřejné peníze. Příkladem může být zákon o zdravotních službách, který poslední novelou bezdůvodně „zakázal“ Ústavu zdravotnických informací a statistiky poskytovat data s určením, které konkrétní nemocnice se týkají.

U ceny Zavřeno tradičně převládají případy porušování práva na informace. Například stoprocentně vlastněná akciovka operátora trhu OTE, a.s. tvrdí, že není povinný subjekt, ačkoliv i poslední nález Ústavního soudu o ČEZ to výslovně potvrdil. Ústí nad Labem aktuálně vede peloton obstruujících úřadů, rebelujících proti právnímu státu, když dokonce zpochybňuje právo Nejvyššího správního soudu vykládat zákony.

V kategorii účasti veřejnosti na rozhodování na sebe pozornost připoutal hned několika nominacemi Parlament za změnu stavebního zákona, kterou vyloučil veřejnost z účasti na rozhodování o stavbách v okolí skrze spolky. A opět magistrát Ústí nad Labem vyvinul metodu, jak vyloučit z řízení účast spolků, a přestože nadřízený orgán i soudy jeho výplody ruší jako chybný výklad práva, s drzým čelem to opakuje.

Stoupá počet zásahů do svobody projevu a šíření informací

V negativních najdeme jak cenzurní zásahy, tak útok na právo kritizovat třeba i prezidenta. Mezi pozitivními příklady jsou vyváženě informující periodika nebo nestátní iniciativy, podporující svobodná média. Legislativním útokem byl pokus poslance Ondráčka a šedesáti dalších označit za trestný čin kritiku prezidenta, schovanou pod zástěrku „hanobí prezidenta republiky a ruší výkon jeho pravomoci“.

Hlasování poroty a veřejnosti

O jednotlivých nominacích nyní bude hlasovat veřejnost i nezávislá porota, složená z lidí s morálním kreditem, kteří se oblastí transparentnosti a ochrany informačních práv dlouhodobě zabývají, a v níž najdeme například Františka Korbela, Hanu Marvanovou, Břetislava Rychlíka či Tomáše Němečka.

Hlasování veřejnosti proběhne od 1. do 15. září na stránkách soutěže www.otevrenozavreno.cz. Pak jeho výsledky vyhodnotíme a vítězové budou vyhlášeni na tiskové konferenci 3. října v Praze.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: