Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Soutěž Média na pomoc památkám zná vítěze. Syndikát jim gratuluje

Středa, 26. duben 2017  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Když jsem stála 18. prosince 1996 před svými kolegyněmi a kolegy novináři v barokní knihovně Týnské školy a představovala projekt novinářské soutěže s tematikou ochrany kulturního dědictví, netušila jsem, že přetrvá dvacet let! 
Návrh, který mi pomohl dát do podoby soutěžního řádu Michal Beneš – později k němu připojil svůj podpis tehdejší předseda Syndikátu novinářů ČR Rudolf Zeman – se stal na dlouhá léta projektem tehdy nadace PRO BOHEMIA. dnes spolkem PRO BOHEMIA.

V prvním ročníku předával první ceny v Rytířském sále Valdštejnského paláce v prostředí poslaneckých lavic JUDr. Pavel Rychetský, předseda nadace. Jako by to bylo včera.

Každým dalším rokem – po předchozím ROKU PAMÁTEK 1995, u jehož zrodu byl Pavel Tigrid, v té době ministr kultury ČR – rostl zájem tiskových a elektronických médií. K původním čtyřem kategoriím přibyl posléze rovněž internet a změnil se   i prvotní název Památky potřebují publicitu na současný – Média na pomoc památkám.

Dnes, po dvaceti letech, doznala soutěž prestižního ocenění. S vděčností připomínám stálost partnerů: MOSER, a. s. Karlovy Vary, Český rozhlas Vltava, Ministerstvo kultury České republiky a Syndikát novinářů.

Nedoceněnou je práce odborné poroty soutěže – kolegyně i kolegové příslušných profesí obětavě posuzují přihlášené příspěvky a připravují závěry pro konečné výsledky. Děkuji za jejich oddanost.

REFLEXE

Bez informace pro veřejnost, bez spolupráce s médii, bez zprostředkovaného kontaktu s občany není možné působit na vědomí sounáležitosti s kulturním dědictvím a na společnou odpovědnost za jejich stav současný i budoucí.

XX. ročník/ 2017

Výsledky novinářské soutěže Média na pomoc památkám

Kategorie tisk – deníky:

– Mladá fronta Dnes, Olomouc

– Slovácký deník Uherské Hradiště

Kategorie rozhlas:

Český rozhlas Vltava, studio Praha, Plzeň, Brno, Olomouc

Kategorie televize:

– Pořady redakce Z metropole, Reportéři ČT, Toulavá kamera

Kategorie publicistika:

– Čtvrtletník Dědictví Koruny české

– Vítaný host Plzeňského kraje

– Vítaný host na Šumavě

– Na cestu

– PROPAMÁTKY

– Revue Bazén – Sauna

– Soubor esejí Zahrada poznání

Kategorie internet:

– Portály a webové stránky Na cestu

– RTV plus

– Kulturní portál

– Omnium z : s: Život památkám

– Webové stránky Prázdné domy

– Památky ČR

– PROPAMÁTKY

Z mnoha příspěvků tištěných na elektronických médiích se odborná porota rozhodla ocenit a udělit ceny PRIX NON

PEREANT

Kategorie tisk – deníky:

1. cena – neudělena

2. cena – Michalu Poláčkovi, Mladá fronta Dnes, za seriál článků Kontroverzní stavba

2. cena – Jiřímu Jilíkovi, Slovácký deník, za seriál Pamětní bitvy

Kategorie rozhlas:

1. cena – Michalu Burešovi a Dagmar

Misařové, Český rozhlas Vltava, studio Olomouc, za cyklus pořadů Osoblažsko

2. cena – Evě Ociskové, Český rozhlas Vltava, studio Praha, za pořady Telefonotéka, zaměřené na téma Památky a krajina

3. cena – Tamaře Salcmanové, Český rozhlas Vltava, studio Plzeň, za pořad s titulem O mumiích v Kralovicích, renesanční kostel sv. Petra a Pavla

Kategorie televize:

1. cena – Petru Sojkovi, pořad ČT

Z metropole, za seriál Pražské vesnice

1. cena – Andree Máslové, pořad ČT Reportéři ČT, za příspěvek Náhrobky v kurníku, o zkáze židovského hřbitova

v Prostějově

2. cena – Davidu Macháčkovi, pořad ČT Reportéři ČT, za příspěvek Kubismus nad řekou, věnovaný záchraně Libeňského mostu v Praze

Čestné uznání

– Ivetě Toušlové, pořad ČT Toulavá

kamera, za cyklus Cechy a řemesla

Kategorie publicistika:

1. cena – Miroslavu Šobrovi za soubor článků publikovaných v rámci Ekologicko-osvětového projektu města Strakonice ve sborníku Zahradou poznání. Texty jsou věnované regionu Prácheňsko v přírodně historických souvislostech a nápaditým způsobem spojují krajinu s historickými událostmi, osobnostmi

a konkrétními památkami

2. cena – Libuši Hubičkové, šéfredaktorce Dědictví Koruny české, za dlouholetou a systematickou propagaci památek s přihlédnutím k osobnosti Karla IV. v roce 2016

3. cena – Jiřímu Koubovi, šéfredaktoru revue Bazén – Sauna, za soubor článků na téma Karel IV. – Odkaz Karla IV., a soustavnou pozornost věnovanou prezentaci méně známých památek na stránkách časopisu

3. cena – Kateřině Fantové, Vítaný host

v Plzeňském kraji, za články o historických proměnách centra Plzně

Čestné uznání

– Přemyslu Čechovi, Vítaný host na Šumavě, za článek Zámek Hrádek – praktická učebnice architektury

Kategorie internet:

1. cena – Janu Ledererovi, výkonnému

řediteli portálu RTV+, za rubriku Zapomenuté památky

2. cena – Svatavě Pátkové, On-line portál, za komplexní informace usnadňující návštěvu památek

3. cena – Jakubu Dědovi, portál Omnium z. c., za informace z oblasti projektů a adresáře památek

Čestné uznání

– Aleši Kozákovi, portál PROPAMÁTKY, určený vlastníkům historických a chráněných nemovitostí

Vyhlášenému tématu XX. ročníku k výročí 700 let od narození Karla IV. nejlépe vypovídají textové a obrazové materiály v každém čísle čtvrtletníku Dědictví Koruny české, a seriál Otec vlasti a jeho odkaz v revui Bazén – Sauna. Tématu urbanizace krajiny pak soubor esejí Zahrada poznání. Z mnoha tištěných příspěvků je patrný zájem o málo známé objekty v místech zapomenutých a zaniklých vesnic, v nichž autoři přinášejí čtenářům nové poznatky ze všech regionů České republiky.

Nedostatkem soutěže a přihlášených prací je velmi nízký zájem celostátních deníků. O to více je potěšitelný počin Petra Sojky v pořadu ČT Z metropole, přibližující občanům hlavního města mizející bohatství minulosti Prahy.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: