Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

SN ČR ostře odsuzuje kroky mluvčího Ovčáčka

Středa, 10. leden 2018  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Syndikát novinářů České republiky ostře odsuzuje kroky mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, který chce Hospodářským novinám a Aktuálně.cz odpovídat pouze na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Syndikát to považuje za naprosto nepřijatelné omezení svobody získávat a šířit informace.

Takové omezení je o to závažnější, že zmiňovaný zákon v § 2 odst. 4 uvádí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, což vylučuje odpovědi na většinu dotazů směřovaných na tiskového mluvčího prezidenta. Vzhledem k setrvalé nevraživosti mluvčího prezidenta vůči novinářům, které vnímá jako kritické ke hlavě státu a jeho pomocnému aparátu, vyzývá SNČR kolegy, aby všemi možnými způsoby podpořili svobodu získávat a šířit informace, například tím, že dotazy kladené Hospodářskými novinami a Aktualně.cz budou vytrvale pokládat místo nich s výslovným uvedením, že to dělají v zájmu sounáležitosti celé novinářské obce.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: