Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Otevřeno x Zavřeno 2017: 15 ročník soutěže v otevřenosti se koná díky podpoře aktivních občanů!

Pátek, 9. červen 2017  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Do 30. června je možné poslat nominaci do soutěže Otevřeno x Zavřeno, ve které veřejnost i odborná porota hodnotí míru otevřenosti státní správy, svobody projevu i nové počiny v oblasti otevřených dat. Předmětem nominace jsou pak jednotlivé činy v těchto oblastech. Soutěž, kterou pořádá Otevřená společnost, o.p.s. se koná již popatnácté! Letos díky podpoře Nadace Karla Janečka i soukromých dárců. Podle ředitele nadace Tomáše Řemínka „je pro správné fungování státu nezbytně nutné, aby transparentně fungovaly jednotlivé úřady a instituce. Tato soutěž velmi kvalitně upozorňuje na příklady dobré praxe i té špatné, a proto jsme se rozhodli ji podpořit.“

Koho lze nominovat

Do konce června mohou občané na webu soutěže www.otevrenozavreno.cz nominovat nejen klasické úřady, ale také firmy ovládané státem či krajem, obcí, a též veřejné nemocnice, školy, výzkumné instituce, profesní komory, zdravotní pojišťovny a další povinné subjekty. Cenu Otevřeno navíc mohou získat i nestátní neziskové organizace, jednotlivci, politici i aktivní občané, kteří se významně zasloužili o rozvoj otevřenosti. Veškeré potřebné informace - pravidla, složení poroty i nominační formulář - naleznete na stránkách soutěže.

Rozšíření kategorie Svoboda projevu

Letos jsme rozšířili kategorii svobody projevu a nově je možné nominovat také editory, novináře nebo vlastníky médií. Důvodem pro nominaci může být cenzurní zásah či manipulace v médiích, porušení etických kodexů a zásad dobré novinářské praxe, formulované např. v Handbook of journalism agentury Reuters. Odborník soutěže Oldřich Kužílek k tomu uvádí: „Cenzura není v České republice nic exotického, pouze oproti minulému režimu probíhá ve skrytější, maskovanější podobě. Nemusí vypadat jako příkaz co a jak napsat, ale naopak jen jako instrukce, o čem nepsat, anebo jak nepříjemnou zprávu přehlušit a odsunout z pozornosti.“

15 let soutěže v otevřenosti!

Porota soutěže se každoročně skládá z významných osobností, jakými jsou Hana Marvanová, František Korbel či Tomáš Němeček. Všichni se účastní hodnocení bez nároku na honorář.

Občané za dobu existence soutěže zaslali přes 1200 nominací, počet nominovaných pravidelně stoupá. Soutěž tak poskytuje nenahraditelný přehled vývoje v oblasti transparentnosti na jednotlivých konkrétních případech a příbězích. Hodnotí se skutečně konkrétní činy a ne instituce jako celek, některé úřady v minulosti tak získaly postupně pozitivní i negativní cenu. Např. Úřad pro ochranu osobních údajů bodoval v roce 2004 díky příkladnému poskytnutí informací ze správního řízení, v roce 2015 mu ovšem Zavřeno vysloužila podpora utajení sponzorů politických stran. Minulý rok nominace na Otevřeno i Zavřeno získal např. Lanškroun, Praha 12, ale také Ministerstvo financí nebo Parlament.

V nominacích posledních ročníků se promítla také zákonodárná činnost - a to v pozitivním i negativním smyslu. Na jedné straně zlepšení v podobě Zákona o registru smluv nebo novely Infozákona, na straně druhé sporné body v novele Zákona o veřejných zakázkách či v Zákoně o trestní odpovědnosti firem.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: