Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy

Pondělí, 22. leden 2018  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Galerie hlavního města Prahy zahájila a zpřístupnila loni v prosinci 2017 ve svých výstavních prostorech ve Městské knihovně další výstavu - Nová díla ve sbírkách GHMP. Vystavena je zhruba čtvrtina přírůstků její sbírky za posledních pět let. Zisky galerijní sbírky činějí za dané období kolem jednoho tisíce děl nabytých různými způsoby, zčásti i nákupy.

GHMP, vzhledem ke své historii a nynějšímu určení, mezi něž coby hlavní poslání patřejí v prvé řadě sbírková činnost v oblasti českých výtvarných umění od 19. stol. výše, dále péče o pražské veřejné plastiky, kašny, fontány, historické kandelábry a další veřejná nemovitá užitá umělecká díla nacházející se na území hlavního města, včetmo jejich údržby a restaurování, či veřejné umísťování nově vytvořených děl, a mimo sběratelství rovněž výstavní činnost, vzdělávací a další služby, toho má na práci za okolností své chabé materiální podpory, jíž se jí dostává, až nad hlavu. Přesto, v rámci svého chabého rozpočtu za oněch pět let, nesrovnatelného třeba s obratem jakékoli menší střední aukční akce, se jí zdařilo utratit za nákupy děl 26 milionů Kč.

A to ještě díky úsporám z běžného provozu. Pomáhali si i přísliby autorům v GHMP vystavujícím, že jejich některá díla se v budoucnu stanou předmětem postupných nákupů. I to se bohužel mnoho let nedařilo pro nedostatek financí, dokud galerie v roce 2013 nezpevnila svůj rozpočet natolik, že se jí konečně zdařilo uskutečnit alespoň několik důležitých nákupů z tohoto dlouhotrvajícího slibosouboru. Rozhodla se pro podobný postup i pro další léta, jakkoli to prozatím bylo zdlouhavé a záviselo to zcela na hospodářských výsledcích galerie.

Takový stav se zřetelně změnil, když zřizovatel vyčlenil v roce 2014 přímé investiční prostředky na nákup děl, která by měla postupně „modelovat“ poněkud zeširoka rozkročenou, ale poměrně nahodile utvářenou sbírku vznikající už od 80. let 19. století s prvními snahami o zřízení městské galerie, kdy spolu s občasnými nákupy bylo město obdarováváno samotnými umělci, kteří usilovali o založení městské galerie. Váhavý přístup ke vzniku instituce měl za následek další nedostatečně účelové a zřetelně zaměřené soustřeďování děl bez ohledu na skutečnou jakost a přínos. Později, po ustanovení poradenského sboru, který měl pečovat o akvizice, byl průběh nakupování ovlivněn diktátem úřadujících členů sboru. Situace se nezměnila ani po zřízení GHMP v roce 1963, kdy se odborníkům uvnitř instituce dařilo jen zřídka prolomit příval tvorby oddaně oslavující bývalý režim a jeho výdobytky.

Teprve v 80. letech 20. stol., kdy v GHMP proběhla řada významných hodnotících výstav, došlo k jistému obratu a díky těmto výjimečným projektům se podařilo získat z pozůstalostí a ateliérů celou řadu děl, která vytvářejí základ dalšího a odtehdy už zaměřeného usilování. Je třeba brát v úvahu, že se státní, regionální ani městské galerie v době neexistence zdrojů na nákupy během celých 90. let 20. století a počátku 21. století nemohly zúčastnit vznikajícího trhu s uměním, a tak je zcela minula vlna restitucí, která přinesla neuvěřitelné množství vynikajících děl zejména z meziválečné éry, jež putovala většinou do soukromých sbírek. Galerie tedy mají jen málo příkladů z tohoto důležitého období, musely se vzdát snah zcelit tyto své sbírky a vytyčit si nové cíle ve programech získávání dalších děl.

Ve případě GHMP tak zbylo zabývat se především druhou polovinou 20. stol. a navazujícím začátkem 21. stol. I když se zejména nabídka z 60. let 20. stol. také značně úží, ještě zbývá naděje důstojně představovat toto klíčové období především díky velkorysosti řady samotných autorů, příslušníků v té době tvořícího pokolení.

Za novější doby se výstavní program galerie zčásti zřetelně soustřeďuje na neokonstruktivismus, geometrii a minimalismus a na rozmanité trendy, které je dál rozvíjejí. Tam se hlavně ocitly současné zásadní zdroje zisků GHMP, které spolu s konceptuálními a postkonceptuálními díly představují další pilíře sbírky, kterou by galerie ráda v budoucnu představovala jako stálou exposici. Dalším významným zdrojem nových děl jsou výstavy cyklu Start up, který už mnoho let mapuje začínající umělce na české scéně. Naštěstí galerie není zcela a pouze odkázána jen na vlastní zdroje financí a také např. díky vstřícnosti samotných umělců jimi bývá občas obdarovávána také některými ze v ní vystavovaných děl. Objevují se i první případy korporátní podpory, které si zaslouží rovněž pozornost a úctu, protože v našem prostředí zůstávají takoví donátoři stále ojedinělými příklady společenské odpovědnosti.

Jedním ze posledních takových dárců se stal také nedávno zesnulý sochař, básník a spisovatel Jan Koblasa, jehož památce je výstava Nová díla ve sbírkách GHMP věnována.

Ač přibližně celý získaný soubor obsahuje výtvarněumělecká díla všeho druhu vzniklá od r. přibližně 1885 až do loňska (tedy za podstatně déle, něž jedno století), ve vystavené části ze celku zisků převládají snad z devadesáti procent díla typu fotografického, audiovisuálního a filmového, případně díla nějak technicky ze fotografie a pohyblivého filmového obrazu vycházející.

Mezi nimi je na současné výstavě předváděna také GHMP nově do sbírek získaná  pozoruhodná mrazivě temně hrozivá totalitní dějová fikce o možném českém tunelu k Jadranu NÁVRAT DO ADRIAPORTU Adély Babanové z r. 2013, filmový příběh představovaný v Colloredo-Mansfeldském paláci GHMP v r. 2014.       

 K výstavě je tentokráte připraven online volně přístupný katalog na

nova-dila.ghmp.cz. Také řada interaktivních prohlídek pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny, pro rodiče s dětmi, s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby, dílen, atelierů pro mládež, pro dospělé i seniory, vzdělávací programy.

Kurátory výstavy jsou ředitelka galerie Juříková a kurátorský tým GHMP. Trvání významné bilanční výstavy Nová díla ve sbírkách GHMP ve výstavních prostorách Městské knihovny je hlášeno do neděle 29. dubna 2018.

 


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: