Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Konference "Česká novinářka" - praktické rady i příběhy z historie žurnalistiky

Pátek, 30. září 2011  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Ve čtvrtek 29. září se uskutečnila konference "Česká novinářka", kterou uspořádalo občanské sdružení Hermés, Syndikát novinářů ČR a Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Devatenáct přednášejících účastníky seznámilo se svými praktickými zkušenostmi či s teoretickými poznatky o historii médií a jejich obsahu.

Konference "Česká novinářka" rovněž uzavřela projekt "Volná novinářka, redakce a rodina," který s přispěním Syndikátu novinářů ČR organizovalo občanské sdružení Hermés. V průběhu dvou let se projektu zúčastnilo 170 žen, které díky němu absolvovaly kurzy z žurnalistické teorie a praxe. Jana Holoubková, místopředsedkyně Syndikátu novinářů ČR, projekt označila za velmi úspěšný, jeho návštěvnost totiž překonala původní očekávání. Andrea Sasínová, jedna z účastnic projektu, pak popsala, čím konkrétně jí kurzy pomohly: "Rozšířila jsem si znalosti a naučila se vyhýbat stereotypům v psaní. Taky jsem potkala lidi se stejným zájmem, což bylo to nejcennější, co mi tento projekt dal."

Novinářka působící především v Německu, Lída Rakušanová na konferenci vybídla syndikát novinářů k tomu, aby se stal odborovou organizací. Ve svém příspěvku popsala výhody, které německý svaz novinářů DJV s další odborovou organizací ver.di vyjednal se Spolkovým svazem vydavatelů novin. Šlo především o minimální výši honorářů a autorská práva. "Jak je nicméně vidět, tak se přece jen něco pro volné novináře udělat dá. Jen je nutné nestydět se být také odborovým, a nikoli jenom profesním sdružením. Doba je na to určitě už přezrálá.," uzavřela Lída Rakušanová svůj příspěvek.

Jako nezáviděníhodnou popsal právník Josef Benda pozici volné novinářky. Důvody tohoto postavení podle něj plynou také z právních předpisů České republiky. Jedním z nich je například skutečnost, že pracovat v médiích může prakticky každý, nezávisle na vzdělání, což vede k přetlaku na pracovním trhu. Podle Josefa Bendy navíc majitelé médií nepříliš ochotně zaměstnávají mladé autory a místo toho jim nabízí ne příliš jistou externí spolupráci.

Většina příspěvků, které na konferenci zazněly, vyšla ve stejnojmenné publikaci vydané nakladatelstvím Portál.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: