Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Evropští vydavatelé vítají návrh poslance Evropského parlamentu Axela Vosse

Úterý, 24. duben 2018  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Evropské asociace vydavatelů novin a časopisů EMMA (European Magazine Media Association), ENPA (European Newspaper Publishers´ Association), EPC (European Publishers Council) a NME (News Media Europe) vydaly společné prohlášení, v němž vítají podporu práv vydavatelů v návrhu zpravodaje právního výboru Evropského parlamentu poslance Axela Vosse. Poslanec Voss minulý týden předložil kompromisní návrh úpravy článku 11 týkajícího se práv vydavatelů, který vydavatelům periodického tisku v rámci probíhající evropské reformy autorských práv garantuje exkluzivní právo k jimi vytvořenému obsahu.

 

V posledních měsících řada výborů Evropského parlamentu schválila návrh Evropské komise na tzv. práva vydavatelů, která jsou součástí nového znění evropské směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu. Hlasování o návrhu v nejdůležitějším Výboru pro právní záležitosti proběhne v červnu.

Evropské vydavatelské asociace zdůrazňují, že již bylo na čase dát novinám a časopisům stejnou právní ochranu jejich obsahu, jako již dlouhou dobu užívají film, televize nebo hudební průmysl, neboť vydavatelé poskytují základní službu tím, že investují prostředky do vytváření profesionální žurnalistiky, která je nejefektivnějším způsobem, jak reagovat na polemiky a falešné informace na internetu. Je proto nezbytné bránit třetím stranám v komerčním využívání obsahu a značek novin a časopisů bez povolení a odpovídající odměny. Tento cíl směrnice v nedávné době zdůraznil ve svém projevu na londýnském knižním veletrhu místopředseda Evropské komise Andrus Ansip.

K  návrhu europoslance A. Vosse uvedl prezident Unie vydavatelů T. Tkačík: „Unie vydavatelů také vítá tento legislativní návrh směřující k posílení právního postavení a jistoty vydavatelů při ochraně jimi vytvořeného obsahu, do něhož vkládají ohromné prostředky, před jeho využíváním těmi, kdo do něj neinvestují nic, ale naopak ohromné prostředky jeho využíváním získávají.“ Výkonný ředitel Unie vydavatelů V. Mach sdělil, že doufá v to, „že návrh poslance Vosse zapůsobí na naprostou většinu zemí Evropské unie, včetně České republiky, aby v rámci Rady Evropy při jednáních o návrhu směrnice také podpořily práva vydavatelů v co nejširším rozsahu“.

S vyjádřeními vydavatelů týkajícími se potřeby udělení práv tak, jak jsou obsažena v článku 11 návrhu směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu předloženém Evropskou komisí, se můžete seznámit zde https://vimeo.com/user83665572.

Zpráva byla převzata z tiskového sdělení Unie vydavatelů ČR.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: