Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Evropský novinářský fond vyhlašuje stipendia pro týmy žurnalistů

Středa, 9. srpen 2017  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Zajímavá možnost získat stipendium se otevírá novinářům ze zemí, které jsou členy Rady Evropy (tedy de facto ze všech evropských států). Podpora vyhlašovaná Evropským novinářským fondem je určena zejména pro novináře se zájmem o přeshraniční témata, tedy témata propojují dva a více evropských států.

Uzávěrka pro přihlašování je podle informací organizace (odkaz web na organizace je zde) 1. září 2017, resp. 15. listopadu (podrobnosti viz níže). Poselství celé podpory je, že stále více politických rozhodnutí se odehrává mimo kontext jednotlivých států. Stejně mezinárodně funguje obchod nebo kriminalita. Novináři mají tedy možnost se začít zabývat prací na některém z témat, která přesahují úzký rámec jednoho státu.

Evropský novinářský fond podporuje novinářské týmy z několika zemí Evropy, které pracují každý ve své zemi na společném tématu. To vyžaduje velké schopnosti nejen provádět rešerše, ale také přinášet témata poutavým způsobem pro rozmanité a různě kulturně ukotvené publikum. Stipendium mohou dostat všichni, kteří doloží, že zamýšlený projekt možné zvládnout v rozumném časovém a finančním horizontu. Projekt musí stát na bázi klasické novinářské práce, je dále nutné, aby téma mělo evropský přesah a již zmíněnou přeshraniční perspektivu.

Přihlásit se mohou novináři a novinářky, kteří působí na plný úvazek v některém ze sdělovacích prostředků. O podporu nemohou žádat studenti. Žádosti bude Evropský novinářský fond přijímat ve dvou vlnách – do 1. září 2017 a do 15. listopadu 2007.

Ti, kdo nemají dosud s žádostmi o granty zkušenost, mohou nalézt doplňující informace na této internetové adrese.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: