Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Evropská komise navrhuje kodex zásad boje proti šíření dezinformací na internetu v celé EU

Čtvrtek, 26. duben 2018  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Evropská komise předložila návrh opatření v boji proti šíření dezinformací na internetu. Kroky zahrnují vytvoření celounijního kodexu zásad tohoto boje, podporu nezávislé sítě subjektů ověřujících faktickou správnost údajů a řadu akcí na podporu kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti.

Nedávná odhalení okolo Facebooku (Cambridge Analytica) jasně ukázala, jak snadno lze zneužít osobní údaje v kontextu voleb, a připomněla, že je třeba udělat mnohem více, aby bylo možné zajištit odolnost demokratických procesů. Evropská komise proto podniká kroky v boji proti šíření dezinformací, aby zajistila ochranu evropských hodnot a naši bezpečnost.

„Dezinformace nepředstavují nový nástroj politického vlivu. Nové technologie, zejména ty digitální, které se zaměřují na oslabení naší demokracie a společnosti, však prostřednictvím online prostředí rozšiřují svůj vliv. Jelikož důvěra v online prostředí se dá snadno ztratit, avšak těžko znovu získat, musí dané odvětví v této otázce s námi spolupracovat. Online platformy hrají důležitou úlohu v boji proti dezinformačním kampaním pořádaným jednotlivci i státy, kteří se snaží naši demokracii ohrozit," řekl místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip.

Zde jsou nejdůležitější navrhované kroky:

 • Kodex zásad boje proti šíření dezinformací: Do července by jako první krok online platformy měly vytvořit a dodržovat společný kodex zásad, jehož účelem by bylo:
  • zajistit transparentnost sponzorovaného obsahu, zejména politické reklamy, omezit její dosah a snížit příjmy šiřitelům dezinformací;
  • vyjasnit fungování algoritmů a umožnit ověřování třetími stranami;
  • usnadnit uživatelům vyhledávání různých zdrojů zpráv, které reprezentují alternativní stanoviska, a umožnit jim přístup k nim;
  • zavést opatření k identifikaci a odstranění falešných účtů a k řešení problému automatických internetových botů;
  • umožnit subjektům ověřujícím faktickou správnost údajů, výzkumným pracovníkům a orgánům veřejné správy neustále monitorovat dezinformace na internetu.
 • Nezávislá evropská síť subjektů ověřujících faktickou správnost údajů: Tyto subjekty vypracují společné pracovní metody, budou si vyměňovat osvědčené postupy a pracovat na dosažení co nejširšího pokrytí věcných oprav v celé EU. Subjekty budou vybrány mezi unijními členy mezinárodní sítě pro kontrolu faktické správnosti údajů, která se sama řídí přísným kodexem zásad.
 • Bezpečná evropská online platforma zabývající se dezinformacemi: Bude pomáhat síti subjektů ověřujících faktickou správnost údajů a příslušným akademickým výzkumným pracovníkům s přeshraničním sběrem údajů a jejich analýzou a umožní jim také přístup k údajům z celé EU.
 • Posílení mediální gramotnosti: Díky vyšší úrovni mediální gramotnosti budou moci Evropané lépe rozeznat dezinformace na internetu a přistupovat k online obsahu kriticky. Komise bude proto subjekty ověřující faktickou správnost údajů a organizace občanské společnosti vybízet k tomu, aby školám a pedagogům poskytovaly vzdělávací materiály a pořádaly Evropský týden mediální gramotnosti.
 • Podpora členských států při zajištění odolnosti volebních procesů proti stále složitějším kybernetickým hrozbám, včetně dezinformací na internetu a kybernetických útoků.
 • Podpora dobrovolného elektronického identifikačního systému: Jeho účelem by bylo zlepšit vysledovatelnost a identifikaci dodavatelů informací a zvýšit důvěryhodnost a spolehlivost online interakcí, informací a jejich zdrojů.
 • Podpora kvalitních a diverzifikovaných informací: Komise vyzývá členské státy, aby podporovaly kvalitní žurnalistiku a zajistily tak pluralitní, rozmanité a udržitelné mediální prostředí. Ještě v roce 2018 Komise zveřejnění výzvu k předkládání návrhů na přípravu a šíření kvalitních zpráv o záležitostech EU prostřednictvím zpravodajských médií.
 • Politika koordinované strategické komunikace: Tato opatření, která připraví útvary Komise a která budou kombinovat stávající a budoucí iniciativy EU zabývající se šířením dezinformací na internetu s iniciativami členských států, stanoví informační aktivity zaměřené na boj proti nepravdivým prohlášením o Evropě a potírání dezinformací v rámci EU i mimo ni.

Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: