Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

EFJ zveřejnila výsledky zajímavé studie k mediální etice

Pondělí, 8. leden 2018  |  napsal(a): v kategorii: Zprávy

Centrum pro mezinárodní otázky mediální etiky (CIME) publikovalo podle informací Evropské novinářské federace v uplynulých dnech výsledky studie, která zkoumanou problematiku pojednávala z pohledu Afriky, Asie, Evropy i Oceánie. Cílem bylo sesbírat od klíčových mediálních pracovníků více informací o stavu mediální etiky v zemích, odkud pocházejí. Přečtěte si výsledky.

Respondenti udávali, že mezi hlavní oblastmi, se kterými se v pracovním světě potýkají, jsou falešné zprávy, nízké mzdy, bulvarizace a tlak ze strany organizace a politiky na vytvářené mediální obsahy.   

Více než polovina dotázaných uvedla, že vláda v jejich zemi činí jen velmi málo, aby chránila oblast tiskové svobody. Celkem 83 % dotázaných zastává názor, že se zvyšuje míra, kterou novináři podporují názory a stanoviska korporátních a politických elit.

Studie zaznamenala také určitá pozitiva. Takřka dvě třetiny dotázaných uvedly, že vnímají, že mediální domy se v poslední době věnují podpoře kvalitní žurnalistiky a boji proti rasismu a intoleranci.  

Více informací naleznete na stránce Evropské novinářské federace (EFJ), která zprávu přinesla, pod TÍMTO odkazem.


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: