Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Zprávy

V Havlíčkově Brodě byly předány ceny za vynikající novinářskou tvorbu

Čtvrtek, 23. květen 2019, HaM

Ve čtvrtek 23. května byly v Havlíčkově Brodě předány tradiční ceny za vynikající novinářskou tvorbu.

Cenu Karla Havlíčka Borovského za mimořádně společensky přínosné texty v roce 2018 si odnesl David Klimeš, hlavní analytik týdeníku Ekonom a komentátor Hospodářských novin.

Novinářskou křepelku limitovanou věkovou hranicí 33 let získali Andrea Procházková z Respektu a Janek Rubeš z Televize Seznam.cz.

Cenu Opus Vitae obdržela Lída Rakušanová za špičkovou novinářskou práci a prosazování hodnot svobody a demokracie před rokem 1989 i v období následujícím. Tato známá exilová publicistka působila od roku 1975 v rádiu Svobodná Evropa.

Prestižní novinářské ceny uděluje Nadace Český literární fond od roku 1998. Nejedná se o veřejně vyhlašovanou soutěž, návrhy k ocenění podává odborná porota, v níž letos zasedli Riebauerová, Jan Bumba, Lukáš Jelínek, Jana Klímová, Josef Klíma, Jiří Pehe, Jaroslav Spurný, Jan Šmíd a Jaroslav Veis. Nadace ČLF dotuje hlavní novinářskou cenu částkou 50.000 korun, Novinářské křepelky přinášejí vítězovi symbolických 3.333 peněz.

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Tichý hlas českých médií ve Vídni

Pátek, 17. květen 2019, HaM/-sn mosol-

 Účastníci výjezdu během diskuze se svými hostiteli, foto: Katarzyna Czerna

Náhled do mediální práce české menšiny ve Vídni byl cílem dubnové studijní cesty členů Syndikátu novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje do hlavního města Rakouska. Pro mnohé účastníky byly nově získané informace o postavení české menšiny v tamních médích překvapivé.

 

S organizací programu pomohla českým novinářům SN MOSOL Hana Herdová, šéfredaktorka Vídeňských svobodných listů. Titul, který vydává Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku sdružující krajanské spolky ve Vídni, vychází v češtině bez přestávky už od roku 1946 (s výjimkou letních prázdnin a vánočních svátků), v současnosti 22krát ročně a jeho obsah tvoří příspěvky dobrovolných redaktorů a korespondentů.

Zajímavostí je, že přestože sídlo periodika najdete na Margaretenplatz 7/2/4 ve Vídni, samotné Vídeňské svobodné listy se tisknou v Břeclavi. „Důvod je jasný“, vysvětluje Hana Herdová, „finanční. V ČR je tisk přece jen levnější, než v Rakousku. Ostatně všechny česko-vídeňské tiskoviny se tisknou v České republice.“ Roční předplatné je 35 eur v Rakousku a 45 eur v dalších zemích EU. Pomáhají dary jednotlivců a především spolku České srdce a částečně subvence z Úřadu spolkového kancléře pro menšiny, která sama ale ani zdaleka nepostačuje na krytí nákladů menšinových, tedy nízkonákladových novin. Hana Herdová upřesnila, že toto periodikum získalo teprve letos poprvé v historii i finanční podporu tiskoviny z českého rozpočtu ministerstva zahraničí, a to 50.000 korun. Ovšem MZV poprvé přispělo před třemi lety na přípravu výstavy k 70. výročí listu.

Vídeňské svobodné listy mívají osm i více stran naplněných informacemi o aktivitách ve spolcích, o dění především ve vztahu k české a slovenské Vídni, nechybí ani rubrika zaměřená na historii menšinového života z doby před 50 lety, ale taky dopisy, postřehy, reportáže a názory čtenářů. Příspěvky jsou založeny na korespondenci menšinových českých organizací a relacích z aktivity Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku. Vídeňské svobodné listy informují o životě v České republice, a v případě návštěv českých zástupců ve Vídni zveřejňují informace týkající se setkání s českou menšinou (pokud takové probíhají). Ani v tomto časopise nechybí prostor věnovaný řádkové inzerci a spolkovým oznámením. Poslední strana periodika, tzv. Malý oznamovatel, je věnována aktualizovanému přehledu organizací a institucí české menšiny ve Vídni - čtenářům zde zprostředkovává informace a kontakty do jednotlivých struktur. K těmto organizacím patří i Školský spolek Komenský – Schulverein Komenský, s nímž se novináři ze SN MOSOL také seznámili.

 

Školský spolek Komenský je soukromou institucí a po více než 140 let organizuje výuku české a slovenské menšiny. Provozuje ve Vídni mateřinku, základní i střední školu. Má také rozsáhlý archiv nejen vlastní korespondence s českými politiky, ale i publikací (deníky a české časopisy) až do 19. století.

O rozvoji spolku mluvil jeho starosta Karl Hanzl, současně i předseda Poradního sboru pro českou menšinu při Úřadu spolkového kancléře. Poznamenal, že „na základě rakouského sčítání lidu není možné určit četnost české a slovenské populace ve Vídni“, proto nemají zástupci těchto menšin argumenty pro případné vyjednávání o finančních otázkách s rakouskou vládou, která se řídí uznatelností nároků menšin. „I přes právní ochrany národnostních menšin v Rakousku, jejich zástupci by uvítali jejich prohloubení podle standardů EU“, podotkl Karl Hanzl.

Vraťme se ale ještě ke krajanským tiskovinám. Školský spolek Komenský vydává dvojjazyčný časopis „Česká a slovenská Vídeň dnes” (Tschechisches und slowakisches Wien heute) a od roku 2002 také ročenku „Kalendář” (Kalender).

 Zleva: Marcela Ofner - ředitelka ZŠ, Sabina Eimer - ředitelka MŠ, Karel Hanzl - předseda Školského spolku Komenský, foto: Katarzyna Czerná

 

A další mediální možnosti v češtině? V rámci ORF mají Češi v Rádiu Dráťák a Slováci v Rádiu Dia:Tón na stanici Rádio Burgenland k dispozici jednou týdně každý po 30 minut svého časuProstor v rakouské televizi je podle tamních redaktorek – Pavly Rašnerové a Terezy Chaloupkové, pro české vysílání velmi omezený. „ORF vysílá od roku 2009 jednou za 2 měsíce společný 25minutový magazín pod názvem České ozvěny|Slovenské ozveny,“ vysílaný je vždy druhou neděli v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci ve 13.05 na ORF 2 Wien.

 

Nabízí se otázky, jestli omezené možnosti pro českojazyčné vysílání v rakouských médiích alespoň částečně kompenzuje prostor sice v němčině, ale aspoň o „českých krajanských věcech“. I v tomto případě se novináři ze SN MOSOL od zástupců české menšiny ve Vídni dočkali jen rozpačitého krčení ramen.

Budete-li se chtít dozvědět více o médiích pro českou menšinu v Rakousku, najdete výše uvedené krajanské rozhlasové vysílání na https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/, televizní na https://tvthek.orf.at/history/Tschechische-Volksgruppe/13557928 a Vídeňské svobodné listy na www.viden-vsl.at.

 

-sn mosol-Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Ohlédnutí za Valným shromážděním EUSJA v Presscentru SN ČR

Pondělí, 13. květen 2019, HaM

Syndikát novinářů ČR, potažmo Klub vědeckých novinářů, pořádal o poslední březnové sobotě Valné shromáždění Evropské asociace vědeckých novinářů. Zasedání EUSJA, jehož organizace se každoročně zhostí některý z členských států, je vždy spojeno se studijní návštěvou vědeckého nebo pedagogického pracoviště v pořadatelské zemi. Mezi 28. až 30. březnem tomu tak bylo i u nás: zahraniční kolegové navštívili Národní technické muzeum a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.

 

Proč uspořádat Valné shromáždění Evropské asociace vědeckých novinářů EUSJA v České republice? Protože se v oblasti vědy rozhodně máme čím pochlubit!

Ačkoli mi původně probíhal myslí brněnský CEITEC nebo Technická univerzita v Liberci, nakonec s ohledem na dopravu zvítězila nejjednodušší varianta, a to zorganizovat třídenní program v Praze. Zahraniční kolegy jsme v rámci progranu Nano2EUSJA pozvali na Vysokou školu chemicko-technologickou a do Národního technického muzea, což krásně zapadalo do akce .

Sté výročí si letos připomíná Mezinárodní astronomická unie. Však jsme v muzeu taky zamíříili právě do Oddělení astronomie a geodézie.

Skvělým průvodcem v NTM nám byl Ing. Antonín Švejda, který nám představil expozici věnovanou astronomii a geodézii. A také nám zprostředkoval hudební produkci orchestrionu. Prohlídce neušla hlavní dvorana či výstava k loňskému 100. výročí republiky obsahující mj. maketu funkcionalistické vily Tugendhat zařazené do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Nutno zmínit i výstavu o Karlu Kruisovi, profesoru kvasné chemie, ale též průkopníkovi fotografie, významné osobnosti v rámci VŠCHT. Ani expozici o Ottovi Wichterlem a hlavně jeho čočkostroj jsme nesměli minout.

První pracovní den pokračoval první částí workshopu - seznámením s projektem Nano2all. 

Pátek se nesl ve znamení nanotechnologií. Na VŠCHT nás přijal prorektor pro VaV prof. Pavel Kotrba. Zastoupení žen v rámci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, pojednala Ing. Anna Mittnerová a poté už jsme se vnořili s profesorem Františkem Štěpánkem do světa nanorobotů a slibných směrů jejich využití v medicíně. Fascinující byla i návštěva jeho laboratoří Chobotix, stejně jako výzkum funkčních nanorobotů u docenta Zdeňka Sofera. 

Odpočinek a občerstvení poskytl Experimentální pivovar, kde se vaří pivo lahodné chuti Lachout. O zrod pivovaru k výuce kvasné technologie se zasloužil již zmíněný Karel Kruis, který přesně před 120 lety (1899) stanul nejen v čele Ústavu kvasné chemie a mykologie, ale ve stejném roce rovněž ve vedení Ústavu praktické fotografie. Odpoledne pokračoval  program Nano2EUSJA workshopem v rámci projektu Nano2all, na němž EUSJA participuje. 

 

Sobotní vyvrcholení pražské mise se odehrávalo v prostorách Presscentra pod záštitou Syndikátu novinářů ČR. Delegáty Valného shromáždění EUSJA nejprve přivítal v sídle SN ČR syndik Adam Černý. Ve stručnosti představil hostům naši novinářskou organizaci, která mj. zastřešuje i Klub vědeckých novinářů, jehož prostřednictvím je Česká republika členskou zemí mezinárodního profesního společenství už od roku 2004. Poté následoval celodenní jednací maraton v souladu se stanovami EUSJA. 

Sluneční paprsky v posledním březnovém dni dovolily uzavřít sobotní jednání zcela neformálním přípitkem na zahrádce jedné z pražských restaurací.

Jsme rádi, že se Klubu vědeckých novinářů ČR podařilo v době, která je po celém světě pro novináře všeobecně dosti nelehká (což se ostatně projevilo i na počtu úč astníků), uspořádat úspěšnou třídenní akci.

Program zde, plná verze článku zde.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má hájit práva autorů.

Čtvrtek, 9. květen 2019, HaM

Evropský parlament schválil koncem března (26. 3. 2019) směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jejímž podstatným cílem je zajistit spravedlivou odměnu autorům za užití jejich děl či uměleckých výkonů na internetu.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

V Tallinu začal kongres Evropské federace novinářů

Čtvrtek, 9. květen 2019, Adam Černý

 

 

Situace novinářů v mnoha zemích světa se významně zhoršuje, shodli se delegáti kongresu Evropské federace novinářů, který začal dnes (9. 5. 2019) v estonském Tallinu. Zhoršení dokazují opakující se útoky na novináře, z nichž nejotřesnějším případem byla loňská vražda slovenského kolegy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírove, jejímž motivem byla právě novinářova práce. Novináře ohrožují i útoky a výhrůžky politiků nebo přímo státní moci.

Zhoršující se podmínky novinářské práce se odvozují i od nerovnoměrného rozdělení výnosů, kdy zisky z reklamy na internetu ze čtyř pětin připadají na velké firmy jako Google či Facebook, které mediální obsah pouze zprostředkovávají. Delegáti kongresu Evropské federace novinářů zdůraznili, že během uplynulých měsíců vyvinuli velkou snahu, aby k nápravě přispěla nová směrnice Evropské unie o autorských právech. Ta byla nakonec po velkých debatách přijata, ale mnohde v kompromisní podobě. Bude záležet na novinářích v jednotlivých zemích, aby pečlivě sledovali, v jaké podobě národní parlamenty směrnici přijmou a hlavně, jak bude v konkrétní praxi uplatňována.

 

Text a foto Adam Černý

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Dva věznění novináři v Myanmaru propuštěni na svobodu.

Úterý, 7. květen 2019, HaM

Více než rok a půl trvalo, než se v úterý 7. května 2019 dostali na svobodu dva reportéři agentury Reuters. Ti byli uvězněni v prosinci 2017 v souvislosti s jejich zpravodajským pokrýváním masakru Rohingů. Proti jejich zatčení a dlouhodobému věznění po celou dobu vystupovaly mezinárodní organizace. Oba novináři - Wa Lone a Kyaw Soe Oo – letos obdrželi Pulitzerovu cenu.

Podrobnou reportáž přinesla např. CNN a najdete ji v tomto odkazu

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Odešel Karel Halberštát, rytíř stavu novinářského

Úterý, 7. květen 2019, Syndikát novinářů Zlínského kraje

 

 

Je to pár desítek hodin, co nás všechny z řad nejen zlínských novinářů zasáhla smutná zpráva. Karel Halberštát zemřel. Zní to stejně smutně jako pravdivě, bohužel.

Karel byl a pořád bude náš kamarád, dobrý člověk a kvalitní novinář, osobitý pozorovatel všeho dění, muž s velkým přehledem a širokým srdcem. To dotlouklo ve čtyřiaosmdesáti letech. Až do posledních dnů byl mezi námi, kdykoliv mohl, skočil ze svých Otrokovic na kus řeči do Zlína, vyměnit si názory, prostě, jak se běžně říká, pokecat.

Karel Halberštát byl rodákem z Ústí nad Orlicí, tam se narodil zkraje listopadu roku 1934. Vyučil se gumařem, ale už za mlada ho to prostě táhlo k novinařině. Působil v podnikových novinách Svitu, měl na starost firemní časopis ve Vlárských strojírnách a pak psal do okresních novin Naše pravda.

Jako mnozí další musel pro podporu obrodného procesu v roce 1968 novinářské řemeslo opustit. Ještě, že uměl svou gumařskou…

Až se mohl vrátit, někdy kolem roku 1990, stal se zase velkou posilou. Nejen redakčního kolektivu v Barumu, ale také v řadách Syndikátu novinářů. Byl zvolen šéfem okresní a pak krajské organizace a stal se i členem správní rady pražského vedení, kde dlouhodobě hájil zájmy žurnalistů ze Zlína a okolí. Až do roku 2012 působil aktivně v redakci Continental Barum, v témže roce se stal, jako jeden z pramála novinářů široko daleko, Osobností města Otrokovice.

Karel neměl jen svoji novinařinu, blízcí přátelé a samozřejmě rodina ho znali a pořád si ho budou připomínat jako milovníka krásných chvil třeba na koncertech, byl velmi aktivní v Klubu Absolventů Baťovy školy práce, nechyběl na nejrůznějších žurnalistických akcích, pracovních i těch, kde se mohl uvolnit, do sytosti zasmát, válel stejně na sportovištích jako na společenských setkáních.

Vždy dokonale upraven, stejně jako naladěn na myšlenky fair play. Decentní nejen ve svém způsobu chování a oblékání, ale také v mluvě, která podle jeho slov k dobrému novináři také nezbytně patří. Nikoho neuměl zarmoutit, když dal slovo, platilo. Mezi kolegy se mu říkalo rytíř novinářského stavu. Nepochybně poprávu.

 

Syndikát novinářů Zlínského kraje

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Vyhlášeny Novinářské ceny 2018

Pátek, 3. květen 2019, HaM


V předvečer Světového dne svobody tisku byly 2. května 2019 v již 9. ročníku uděleny Novinářské ceny 2018. Soutěžní příspěvky hodnotí nezávislá porota, která v každé kategorii nominuje do finále tři příspěvky. Do otevřené kategorie Česko-slovenská cena veřejnosti vybírá česká a slovenská Rada soutěže po pěti příspěvcích s největším společenským dopadem z každé země. O vítězi se hlasuje on-line a stal se jím zavražděný reportér Ján Kuciak za materiál Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky.

Soutěž Novinářské ceny pořádá Nadace OSF s tradiční podporou Syndikátu novinářů ČR.

 

V kategorii psané žurnalistiky byla za nejlepší rozhovor oceněna Kateřina Šafaříková: Nelituju se. A děkuju za to Kafkovi (Respekt). Cenu pro nejlepší reportáž si odnesl Marek Šálek za sérii „Svět mimo Prahu“ (Reportér). V komentářích ocenila porota Davida Klimeše (Ekonom), za nejlepší analyticko-investigativní příspěvek pak vybrala Kristýnu Novotnou za sérii textů k dotacím pro malé firmy, které čerpaly i ty velké (iRozhlas.cz).

Vítězkou kategorie audiovizuální žurnalistiky „Nejlepší rozhovor, beseda, diskuse“ se stala Marie Bastlová: Dvacet minut Radiožurnálu (Český rozhlas), zatímco nejlepší reportáž připravili Markéta Dobiášová, Michael Fiala a Roman Šantúr, kteří se zaměřili na Jána Kuciaka (Reportéři ČT - Česká televize). Pro tentýž pořad vznikl i nejlepší analyticko-investigativní příspěvek Stáni Raupachové: Utajené kaly (Reportéři ČT - Česká televize).

Kategorie regionální žurnalistiky je vyhlašována ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a prosadila se v ní Petra Klimková s příběhy kulaků z Hané (MF Dnes).

Kategorii online žurnalistiky ovládl Kreativní HUB Českého rozhlasu & Brainz VR: Návrat 68 (Český rozhlas).

Cenu za Solutions Journalism žurnalistiku zaměřenou na řešení ve spolupráci s Transitions si odnesla Petra Dlouhá s článkem Pomůžu Ti zažít slast (Finmag).


Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Světový den svobody tisku letos připomíná roli médií ve volbách a demokracii.

Středa, 1. květen 2019, HaM


Světový den svobody tisku, kterým je 3. květen, připomíná v tomto roce roli médií ve volbách a demokracii.

 

Bez svobodných médií neexistuje demokracie. Úkolem médií je zaručit přístup ke svobodným a vyváženým informacím, nezávislým na politických a ekonomických tlacích. To platí zejména v období voleb. Přesto i proto je tento základní kámen demokracie podkopáván různými dezinformacemi, zneužíváním sociálních sítí, stále větší koncentrací médií i přerušováním internetu, mnozí novináři jsou vězněni či vystaveni násilí.

IFJ ke dni svobody tisku shromáždila svědectví od těch novinářů, kteří pokrývají dění při volbách v nejrůznějších regionech. Přestože vyprávějí různé příběhy, všichni se shodují, že celosvětově přibývá útoků na svobodu tisku.

Některé členské země IFJ se k oslavám připojují konkrétními akcemi. Např. ve Francii bude pojmenováno po zavražděných novinářích náměstí Ghislaine Dupont, Claude Verlon a Camille Lepage. Rovněž Itálie, Velká Británie či Srbsko připomíná pracovníky médií, kteří přišli o život. O dalších aktivitách se dozvíte podrobně na webu IFJ

 

 

SN ČR ke Světovému dni svobody tisku

 

Svobod může být v lidském životě mnoho, má-li však být společnost svobodná, tak se určitě neobejde bez svobody tisku neboli svobody informace shromažďovat a svobody informace šířit. To může znít až autoritativně, ale lze to snadno dokázat. Je-li svoboda tisku omezována, utlačována, je to první známka, že je ve společnosti něco špatně.

Příklady jsou nasnadě a není třeba pro ně chodit do minulosti. Stačí se podívat, jak vypadají média veřejné služby v Maďarsku nebo v Polsku, kde jsou v područí zrovna úřadující vlády. A loňská vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové na Slovensku provedená na zakázku jen proto, že se jeho práce nelíbila někomu, kdo měl nesčetné vazby mezi politiky, byla mnohem více než jen pověstným hlasem kanárka v dole, kterým se šíří jedovatá atmosféra.

Omezování svobody tisku, útoky na novináře nenajdeme jen v postkomunistických zemích, v sousedním Rakousku představitel vládní strany Svobodných Harald Vilimsky minulý týden vyhrožoval moderátorovi veřejnoprávní televize ÖRF Arminu Wolfovi  jen proto, že mu ukázal karikaturu z jeho stranického listu, která až příliš připomínala doby po nástupu nacismu.

Útoky na média známe i z Česka, kde politici jako Tomio Okamura, ale i mnozí další odmítají odpovídat na konkrétní otázky novinářů a kde člen Rady Českého rozhlasu Vítězslav Jandák mluví o novinářích jako o odpadu.

Letos se Česko umístilo na 40. místě v žebříčku hodnocení svobody médií v jednotlivých zemích, který dávají dohromady Reportéři bez hranic. To číslo samo o sobě hned tak něco neřekne. Mnohem horší je však kontext, protože ve srovnání s loňskem je to propad o šest míst a v roce 2014, tedy pouze před pěti lety, bylo Česko na 13. místě. Jak vždy upozorňují statistici, důležitý, varovný je vždy trend, česky řečeno sešup.

Adam Černý

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Novinářské fórum 2019 a vyhlášení Novinářských cen 2018

Úterý, 30. duben 2019, HaM

 

Druhý ročník konference Novinářské fórum 2019 se koná ve čtvrtek 2. května od 9:00 do 18:20 hodin v pražských Kasárnách Karlín. 

Akci určenou redaktorům, editorům, lidem pracujícím v médiích, studentům příslušných oborů a odborné veřejnosti pořádá Nadační fond nezávislé žurnalistikyNadace OSF a Cena Ferdinanda Peroutky.

Více informací a možnost k přihlášení naleznete zde

 

Celodenní přednášky a workshopy vyvrcholí předáváním Novinářských cen za rok 2018

V divadle Jatka 78 předá Nadace OSF již podeváté ocenění za nejlepší žurnalistické práce, které vznikly v uplynulém roce. 

Podrobné informace najdete zdePřidejte komentář! | Celý článek »