Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zprávy

Zprávy

Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru - vysočinští novináři vydali příručku pro seniory.

Úterý, 6. srpen 2019, HaM/kv

 

Autorský tandem Petr Klukan a Jaroslav Paclík stojí za novou příručkou, jejímž prostřednictvím chce pomoci seniorům k tomu, aby se naučili rozpoznat na webových stránkách falešné zprávy nebo „návnady“ takzvaných šmejdů, ale i další číhající nebezpečí. Publikaci vydal Syndikát novinářů Vysočina ve spolupráci se spolkem Nebojte se policie, statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina.

 

Tištěná čtyřicetistránková příručka vznikla zejména z podnětu jihlavských seniorů, kteří sice internetovou techniku ovládají, ale zároveň se cítí být ohroženi, tudíž chtějí vědět, jak se útokům v internetovém prostředí bránit. Jejich požadavky vzešly z aktivit spolku Nebojte se policie a jeho hojně navštěvované Policejní akademie pro seniory. 

 

Syndikát novinářů Vysočina participuje na vzdělávání seniorů od podzimu 2018. Spolupodílel se na přednáškách, které se z Jihlavy rozšíří i do dalších měst. A právě hlavně pro účastníky besed vznikla tištěná příručka nazvaná Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru.

Autoři publikace poskytli seniorům cenné rady i návod na to, jak a kde hledat důvěryhodné informace, jaká média sledovat, ale také na koho se obrátit v případě podezřelých zpráv v mailu či na sociálních sítích.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

26. 7. 2019 uzavřena kancelář SN ČR a Presscentrum

Čtvrtek, 25. červenec 2019, HaM

POZOR!

V pátek 26. 7. 2019 nebude z technických důvodů v provozu kancelář ani Presscentrum (lakování dveří). 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Mezinárodní soutěž pro novináře zaměřující se na rakovinu

Středa, 17. červenec 2019, HaM

 

 

Evropská onkologická škola European School of Oncology vypisuje novinářskou cenu Cancer World Journalism Award. O toto ocenění se mohou ucházet novináři z celého světa, kteří zpracovávají téma rakoviny, a to v tištěných i elektronických médiích, rozhlase a televizi.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích o 1500 eur v každé, zvlášť se vyhlašuje rovněž celkový vítěz soutěže, který obdrží 2000 eur. 

Práce letošního ročníku musejí pocházet z období od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019, uzávěrka přihlášek je 6. 1. 2020.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách pořadatele cancerworld.net.

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Letní číslo Mediažurnálu

Čtvrtek, 11. červenec 2019, HaM

K začátku prázdnin a času dovolených patří rovněž letní Mediažurnál. Zalistujme letošním druhým číslem novinářského čtvrtletníku a rovnou se pokusme s Milanem Šmídem poodhalit velkou neznámou skrývající ohlášené vysílání nové televizní stanice CNN Prima News. Předseda SN ČR Adam Černý nám připomene napětí kolem mediálních rad. To souvisí s obavou některých vlivných osob a jejich neschopností přijmout kritiku či satiru v konkrétních veřejnoprávních mediích. Syndik poukazuje na stále se zužující prostor pro novináře a varuje před případným posunem k situaci v Polsku či Maďarsku. Za těchto okolností by měl syndikát novinářů přispět k tomu, aby se prostor svobody slova uhájil co nejširší: „Blížíme se stavu, který popisovala francouzská zpěvačka Zaz s odkazem na starou legendu o požáru, kdy se kolibřík snaží hasit hořící les a na otázku proč, odpovídá, že dělá, co je v jeho silách.“

V aktuálním Mediažurnálu samozřejmě nechybějí důležité informace z červnového volebního zasedání Valné hromady SN ČR včetně seznamu členů nově zvoleného Řídicího výboru SN ČR, kontrolní skupiny a rozhodčí komise. Život novinářské organizace dokumentují příspěvky z regionů či klubů, ovšem podíváme se také například do Německa prostřednictvím rozhovoru s Georgem Löwischem, šéfredaktorem deníku Die Tageszeitung. Z domácího písečku výrazně přesahuje i rozhovor s doyenem české žurnalistiky Zdeňkem Velíškem, který se mj. zamýšlí nad významem dnes nemoderního slova „soudržnost“ pro Evropskou unii v politické či bezpečnostní rovině. Za sebe tento náš respektovaný expert na zahraniční politiku říká: „…pokud budu psát a hovořit na mikrofon a kameru o Evropě, slova soudržnost a integrace z mého slovníku nezmizí.“

Mediažurnál 2/2019 si můžete otevřít v tomto odkazu.

 

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Prodloužení uzávěrky mikrograntů Solution Journalism

Středa, 26. červen 2019, HaM

 

Pokud uvažujete o grantu v programu na podporu rozvoje žurnalistiky zaměřené na řešení (Solutions Journalism), můžete se přihlásit až do 7. července 2019.

Bližší informace naleznete v tomto odkazu.

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Nezmeškejte nominace na Česko-německou novinářskou cenu 2019

Úterý, 25. červen 2019, HaM

 

Už jen do poslední červnové neděle lze nominovat výjimečné novinářské příspěvky do Česko-německé novinářské ceny 2019, a to na webových stránkách www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz.

U zrodu ceny, kterou od roku 2016 vyhlašuje Česko-německý fond budoucnosti, stál rovněž Syndikát novinářů ČR, jenž má své pravidelné zastoupení v soutěžní porotě a také při slavnostním udílení cen.

 

Pokud Vás zaujal výjimečný článek, blog, příspěvek v rádiu, televizi či na internetu, který byl zveřejněn v době od 1. července 2018 do 30. června 2019 v českých nebo německých médiích či na internetu, nebo pokud chcete navrhnout novinářskou osobnost či novinářský formát na Zvláštní ocenění, neváhejte a využijte tuto příležitost. 

Česko-německou novinářskou cenou podporujeme novináře a novinářky, kteří svou prací probouzejí zájem o sousední zemi, informují o ní bez předsudků a různorodě a napomáhají tak porozumění mezi Čechy a Němci.

Zvláštní cenou Mileny Jesenské vyznamenáme příspěvek věnující se tématům jako je občanská odvaha, tolerance či multikulturní porozumění.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost získají jednotliví novináři či novinářské formáty.

Další informace o ocenění a podmínky účasti najdete zde.  

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Týdny mediálního vzdělávání potřetí

Úterý, 25. červen 2019, HaM

Přes šest desítek novinářů letos navštívilo ke konci školního roku základní a střední školy s cílem diskutovat se studenty v rámci mediálního vzdělávání a rozvoje kritického myšlení. 

Největší zájem v této akci, která končí v pátek 28. června, byl o semináře a workshopy subjektů FakescapeManipulátoři.cz a Zvol si info.

Během Týdnů mediálního vzdělávání byla představena webová aplikace MQtester, jejíž pomocí si mohou lidé otestovat svou mediální gramotnost (v jedné ze tří nabízených úrovní pokročilosti) a současně se seznámit s různými aspekty mediálních sdělení. Aplikace je volně k dispozici na internetových stránkách www.jsns.cz/mqtester.

Týdny mediálního vzdělávání pořádá ve svém vzdělávacím programu Jeden svět na školách (JSNS) společnost Člověk v tísni.

Podrobné informace k Týdnům mediálního vzdělávání najdete na www.jsns.cz/tmv.

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Valná hromada se ohlédla za třemi roky – a určila další směr

Čtvrtek, 20. červen 2019, HaM/Miloš Šenkýř

 

Syndikát novinářů má za sebou další valnou hromadu. Pozměnila složení řídicího výboru, kontrolní skupiny a poprvé v historii zvolila také rozhodčí komisi. Jejím tématem byla rovněž splatnost členských příspěvků, hospodaření či nakládání s majetkem našeho spolku. Jeho předsedou zůstává Adam Černý. 
 

Valná hromada se sešla v pátek 14. června. Delegáti přijeli do Prahy ze všech končin republiky. Platí též, že část členů nevyužila možnosti vyslat své delegáty. 
Předseda SN ČR Adam Černý shrnul uplynulý rok i celé tříleté volební období. Stejně tak zazněly i zprávy komise pro etiku nebo stanovisko kontrolní skupiny k hospodaření organizace. 
Právě ekonomika z různých úhlů patřila k nejdiskutovanějším tématům. Nová kontrolní skupina dostala za úkol ještě v létě podrobně analyzovat hospodaření SN ČR za loňský rok. Podklady pro daňové přiznání (a tím pádem informace o hospodaření) totiž nedostaly konečnou podobu před jednáním valné hromady - a předběžné údaje naznačují, že všechny výnosy investic syndikátu z podílových fondů neodpovídají původním předpokladům. 
Po valné hromadě nastane i další změna, která se týká majetku syndikátu. Ten má nyní podobu podílů v komplexu budov na Senovážném náměstí, které generují pravidelný zisk. Současně ale SN další peníze v souladu s rozhodnutím valné hromady investoval, a to především do konzervativních vkladů a podílových fondů.

 Valná hromada řešila také další problémy spojené s fungováním SN ČR. Mimo jiné právě ve vazbě na hospodaření rozhodla, že termín řádného zaplacení členského příspěvku se z konce dubna přesouvá zpět na konec března konkrétního roku, protože čtvrt roku dlouhá lhůta by měla být dostačující k zaplacení členského příspěvku. I po tomto termínu bude až do září možné zaplatit zvýšený příspěvek, do té doby však člen nemůže aktivně vykonávat členská práva. Po září však členství zaniká.

 

 Valná hromada zvolila v tajném hlasování členy řídicího výboru, členy kontrolní skupiny a poprvé také členy rozhodčí komise, která byla do stanov zanesena před pěti lety. Ta by přišla ke slovu v případě mimořádných sporů a v souladu se zákonem je mezistupněm před případným soudním jednáním. Jména členů najdete níže. Lze konstatovat, že většina řídicího výboru zůstává stejná. Představitelé všech součástí syndikátu mají právo se podle jednacího řádu účastnit schůzí řídicího výboru jako hosté, což znamená, že bez informací a možnosti vyjádřit svůj názor nezůstanou ani ti, kteří se tentokrát do výboru nedostali.

 Nový řídicí výbor krátce zasedl hned po valné hromadě. Zvolil staronovým předsedou SN ČR Adama Černého a místopředsedkyní Martynu Radlowskou-Obrusnik s tím, že další místopředsedy zvolí na prvním řádném zasedání. Potvrdil také složení členské komise, která bude pokračovat v práci v nezměněné podobě. 

Zápis z jednání valné hromady i s přílohami a přednesenými zprávami je členům k dispozici v kanceláři. 

 

 

NOVÉ SLOŽENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU, KONTROLNÍ SKUPINY

A ROZHOČÍ KOMISE SN ČR 


Řídicí výbor SN ČR

Členy se (v pořadí podle obdržených počtů hlasů v tajném hlasování a podle abecedy) stali: Adam Černý, Aleš Holub, Jana Bubeníková, Barbora Osvaldová, Zdenko Pavelka, Miloš Šenkýř, Rudolf Zeman, Jaroslav Bobek, Jana Čipáková, Marina Hofmanová, Martin Fořt, Jaroslav Haid, Dalibor Chvátal, Radek Gális, Jan Trojan, Eva Bobůrková, Karla Hofmannová, Arita Hucková, Jana Holoubková, Martyna Radlowska-Obrusnik, Dana Šafářová, František Kučera, Stanislav Prchal, Anna Vidiševská, Svatopluk Holata. 
Náhradnícemi se staly Jana Hošková a Ivana Hudcová (obě se shodným počtem hlasů) a Eva Havelková.

Kontrolní skupina SN ČR

Členy se (v pořadí podle obdržených počtů hlasů v tajném hlasování) stali Karel Kovařík, Jan Novotný a Michal Kratochvíl, náhradníkem se stal Jindřich Beránek. 

Rozhodčí komise SN ČR

Členy se (v pořadí podle obdržených počtů hlasů v tajném hlasování) stali Jana Čipáková, Jana Holoubková, Zdenko Pavelka, Ivana Šuláková a Jan Tomandl, náhradníkem je Marek Zouzalík.

 

Text Miloš Šenkýř, foto Aleš Holub

 

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Jak dělat kvalitní žurnalistiku zaměřenou na řešení?

Úterý, 18. červen 2019, HaM

 

Praktický workshop o Solutions Journalismu, kde se dozvíte, jak tento typ žurnalistiky dělat, seznámíte se s hlavními kritérii a naučíte rozeznat, co je a co není SJ, se koná v úterý 25. 6. 2019 v suterénu Centra Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 od 14:00 do 17:30 hod.

 

Pořadatelská organizace Transitions doporučuje účast zejména uchazečům o mikrograntovou podporu tvorby reportáže zaměřené na řešení. 

Akce proběhne v češtině, účast je bezplatná s nutnou předchozí registrací - možno zde.

Doporučujeme si předem prostudovat Základní manuál pro Solutions Journalism - v češtině zde. 

 

How photojournalism & solutions journalism can work together

Od 18:00 navazuje v kavárně Langhans přibližně hodinová prezentace Kysera Lougha o vztahu fotožurnalistiky a Solutions Journalismu - akce proběhne v angličtině, podrobnosti zde

Účast zdarma, registrace podmínkou.

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Valná hromada Syndikátu novinářů ČR obrazem

Úterý, 18. červen 2019, HaM

    

O horkém pátku 14. června 2019 se sešli delegáti jednotlivých spolků a klubů i nezařazení členové Syndikátu novinářů ČR na letošní Valné hromadě SN ČR. 

      

Mimo schvalování zpráv o činnosti syndikátu, jeho hospodaření, stavu investic a zpráv komisí tentokrát delegáti také volili nové vedení organizace. 

       

Z navržených kandidátů byl v tajném hlasování zvolen 25členný Řídicí výbor SN ČR a dále též jeho Kontrolní skupina a Rozhodčí komise. 

  

Chvílemi celkem žhavou atmosféru perného volebního zasedání přibližují snímky Aleše Holuba. 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »