Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zajímavosti

Unie vydavatelů uspořádala konferenci o roli médií ve vzdělávání mladých

Pondělí, 19. září 2016  |  napsal(a): v kategorii: Zajímavosti

V pondělí 19. září 2016 uspořádala Unie vydavatelů, profesní spolek podnikatelů v oboru vydávání periodického tisku, dopolední konferenci, která se zabývala tématem, jakou roli hrají tištěná média ve vzdělávání mládeže.

Konference byla odborným setkáním zástupců vydavatelů, vzdělávacích organizací, státní správy a dalších zainteresovaných osob, jehož cílem bylo vzbudit veřejný a oficiální zájem o čtení periodického tisku dětmi a mládeží s cílem podpořit jejich vzdělání i tisk jako mediatyp.

Na úvod konference, kterou zaštítilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a radní pro školské a evropské fondy Magistrátu hl. m. Prahy Irena Ropková, vystoupil prezident Unie vydavatelů Tomáš Tkačík, který zdůraznil neopominutelnou roli tisku při výchově, vzdělávání i celkovém duševním rozvoji mládeže.

Dále vystoupili Jan Tuček, ředitel agentury STEM/MARK, který ve svém příspěvku s názvem „Proč mladá generace málo čte (noviny)?“, shrnul současný stav čtenosti u této věkové skupiny. Hlavní problémy vidí ve skutečnosti, že dětem málo čteme, raději jim pouštíme televizi. Mládež, která má v dnešní době mnohem více možností pro trávení volného času, si raději pustí video, než aby si přečetla článek. Zuzana Janotová, zástupkyně České školní inspekce, představila úroveň čtenářské gramotnosti z pohledu svého úřadu. Porovnala dvě mezinárodní šetření PIRLS - mezinárodní šetření úrovně čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků a PISA - mezinárodní program zaměřený na zjišťování úrovně funkční gramotnosti 15letých žáků v oblasti čtení, matematiky a přírodních věd. Zuzana Janotová se zabývala otázkami, jaké jsou postoje mladých ke čtení, jak často se věnují čtenářským aktivitám a jaké jsou profily těchto čtenářů.

V dalším příspěvku vystoupila dětská lékařka z oboru psychiatrie Martina Celecká, která ze svého lékařského pohledu zhodnotila zdravotní rizika u dětí při nadměrném používání digitálních médií a konstatovala, že schopnost čtení je v dnešním civilizovaném světě nezbytná. Je důležitým předpokladem pro rozvoj myšlení, učení, paměti a představivosti. Zdůraznila, že číst se nelze naučit jinak, než čtením. V tomto ji podpořil i klinický psycholog Václav Mertin, který prohlásil, že čtení není samozřejmou dovedností a je nutné hledat způsoby, jak její rozvoj efektivně podporovat. Je žádoucí podpořit inovace a projekty rozvíjející čtenářství u dětí, leč hlavní klíč k této dovednosti stejně představuje výchova v rodině a rovněž přístupy školy. Eliška Sovová a Kristýna Fischerová, zástupkyně společnosti Scio pak na konferenci představily úspěšný model podpory čtení u dětí mladšího školního věku – projekt Čtenář a nový projekt Svět gramotnosti.

Ředitel Unie vydavatelů Jozef Šabľa představil některé funkční zahraniční modely podpory čtenářských návyků ze sousedních evropských zemí. Také zdůraznil, že současné školní vzdělávání klade důraz především na mediální výchovu ve smyslu získávání formálních poznatků o fungování médií, ale nevede k rozvoji vztahu mládeže k periodickému tisku v tištěné formě, což způsobuje, že mládež a mladší věkové skupiny hledají informace, zprávy, vzdělání a další ve zdrojích, které nejsou s to garantovat kvalitu obsahu.

Na závěr konference vystoupil Tomáš Tkačík s apelem na zúčastněné, aby se v rámci svých odborných kompetencí zamysleli nad tím, jak mohou napomoci změně stávajícího trendu, například vytvářením, realizací a podporou projektů zaměřených na zlepšení vztahu mládeže k tisku a hlubším zakotvením utváření pozitivního vztahu mládeže k periodickému tisku v rámci školního vzdělávacího procesu.

 

Kontakt pro média: Mgr. Karolína Loskotová

Tel.: +420 603 744 542, loskotova@unievydavatelu.cz


Komentáře k článku:

Přidejte komentář ↓

Přidejte komentář: