Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Zajímavosti

podstatné detaily z mediálního života

Zajímavosti

Nestor brněnských novinářů a jeho vídeňské působení (K příspěvku Tichý hlas českých médií ve Vídni)

Pondělí, 29. červenec 2019, HaM/Jiří Jilík

 

   

 

Článek „Tichý hlas českých médií ve Vídni“ v posledním Mediažurnálu (2/2019) mi připomněl osobnost novináře a spisovatele Jana Janči (1866˗1928), který spojil svůj profesní život s úsilím o emancipaci české menšiny žijící ve Vídni a v Dolním Rakousku ještě v dobách rakouského mocnářství na přelomu 19. a 20 století.

 

Rodák ze slováckého Vlčnova po studiích získával první novinářské zkušenosti v nejčtenějším listu na Moravě Našinci. Z Olomouce se vrátil na počátku 90. let do rodného kraje a v Uherském Hradišti redigoval Slovácké noviny a posléze vlastní list Slovač.

Radikální novinář chtěl být v centru všeho dění, a proto se v roce 1895 odstěhoval do Vídně. V hlavním městě monarchie vydával nejdříve vlastní noviny Slovan a po jejich zániku se stal odpovědným redaktorem Vídeňského deníku, českých novin určených právě pro početnou českou menšinu ve Vídni, což byl předchůdce dnešních Vídeňských svobodných listů vzpomínaných v článku Martyny Radlowske-Obrusnik.

Za práva menšiny bojoval Janča nejen na stránkách novin, ale i vlastní angažovaností v menšinových politických spolcích, v nichž spatřoval dosud nevyužitou politickou sílu v boji za státní právo Čechů. Za hlavní cíl vyhlásil zakládání českých škol v jednotlivých vídeňských okresech, a tak se stal jednou z vůdčích osobností školského spolku Komenský, jemuž je v příspěvku v minulém čísle rovněž věnována pozornost. Radikální postoje, které prezentoval v tisku i jako řečník na schůzích, mu vynesly po konfliktu s ministerským předsedou Richardem Bienerthem přezdívku Der tschechische Marat (český Marat).

 

Za války vkládal Jan Janča naděje do vzniku federace rovnoprávných národů bývalé monarchie. Jejím rozpadem na národní státy byl zklamán, neboť si uvědomoval, že Češi žijící v Dolním Rakousku, za jejichž práva dvě desetiletí s plným nasazením bojoval, jsou odsouzeni k asimilaci v německém jazykovém prostředí poválečného Rakouska. Během války se vrátil do Čech a po vzniku Československé republiky se znovu angažoval jako novinář. Postupně působil v několika moravských listech, naposledy v letech 1925˗1928 jako šéfredaktor brněnského deníku Ruch. Vedle rozsáhlé novinářské tvorby se Janča věnoval také tvorbě beletristické; napsal několik románů a povídky, které publikoval v řadě periodik, vyšly i souborně v knižních vydáních.

 

Jan Janča byl spoluzakladatelem Vídeňské národní rady československé, činovníkem školského spolku Komenský, členem výboru Moravského kola spisovatelů, jednatelem brněnské odbočky Syndikátu čsl. novinářů a předsedou Klubu žurnalistů v Brně. „Nestor brněnských novinářů“, jak jej pojmenovaly brněnské listy v nekrologu, zemřel 27. ledna 1928. Jančovu památku připomíná pamětní deska na jeho rodném domě ve Vlčnově.

 

Jiří Jilík

Foto archiv autora

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Dědeček automobil v 15. ročníku

Pondělí, 1. červenec 2019, HaM/SH

 

Jednou z již tradičních soutěží, kterou podporuje Syndikát novinářů ČR, je anketa Dědeček automobil. Projekt na volbu historického vozidla roku vznikl v Liberci, který je bezesporu kolébkou motorismu u nás. 

V červnu zasedala v prostorách Senátu PČR porota k rozhodování o letošním vítězi. Snímek (archiv Mobile muzeum) zachycuje mezi odbornými novináři Františka Kučeru, Ing. Stanislava Kargera, Ing. Ericha Handla, Ing. Milana J. Sikoru, Svatopluka Holatu a dále experty např. z ČVUT, muzea Tatry aj. Výsledek rozhodnutí poroty v 15. ročníku Dědečka automobila bude slavnostně vyhlášen v listopadu t. r.

SH

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Nabídka letních kurzů PAI

Pátek, 17. květen 2019, HaM

 

Společnost Public Administration International (PAI) nabízí poslední místa v letních kurzech. Již začátkem června proběhne v Londýně kurz o proměnách současné mediální scény The Changing Media Landscape : Key issues for dealing with social media and fake news workshop. Veškeré informace o této akci naleznete zde.

Přehled nabízených kurzů společnosti PAI naleznete v katalogu.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Benefice ve prospěch autistů pod patronací Marty Kubišové

Pondělí, 15. duben 2019, HaM

 

 Obrázek benef-autisti.jpg

Ačkoli celosvětově neustále roste počet dětí přicházejících na svět s postižením autismem (PAS), někdy nazývaným „postižením 21. století“, nebyla tomu u nás donedávna věnována téměř žádná soustavná pozornost a péče ze strany státu.

Autismus představuje velmi různorodou poruchu sociální interakce a komunikace způsobenou vrozenou odlišností ve fungování mozku. Postižení se chovají i myslí „jinak“. Už sám název poruchy označuje jakousi osamocenost, stav opuštěnosti, uvěznění ve vlastním světě. Autista neumí způsobem „obvyklým a očekávaným“ reagovat na běžné situace. Avšak v některých oblastech mohou autisté výrazně převyšovat běžnou populaci, třeba ve vědách, umění nebo jazycích. Autisty byli třeba Mozart nebo Einstein.

Paleta autistických projevů je rozrůzněna od stavů mentální retardace, epileptických stavů, kombinovaných smyslových a tělesných poruch až po stavy geniality v určitém oboru doprovázené zpravidla nějakým podivínstvím a výrazně rozdílným sociálním chováním. Někteří postižení nemohou zůstat ani chvíli bez pomoci a dozoru, u jiných je porucha za běžných životních okolností sotva patrná. Autismus je v současnosti jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která může až ničivě zasahovat své okolí. Zatímco sociálně vyspělé státy mají péči o autisty zakotvenu v soustavách státní zdravotní a sociální péče, u nás se teprve začíná o této problematice mluvit.

Zatím se u nás nejvýznamnější (i když velmi omezené) podpory autistům dostává od nestátních a neziskových organizací.

Dvě z nich, o. s. ADVENTOR a Dobrý skutek, z. s., pořádají ve středu 17. dubna 2019 od 19:00 hodin benefiční večer, který se koná v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici, Starém Městě, Praze 1 pod patronací zpěvačky Marty Kubišové a pod záštitou starosty Prahy 1 Pavla Čižinského. Na programu je koncert, v němž vystoupí i autističtí a další umělci. V průběhu večera se uskuteční aukce obrazů od umělců postižených autismem.

Účast je potřeba potvrdit na promotym@promotympraha.cz, nebo telefonicky na 774 169 111. Výtěžek akce bude věnován ve prospěch dvou dětských táborů a na stavební úpravy (izolace proti vlhkosti) terapeutické suterénní místnosti o. s. ADVENTOR.

 

/aeg/

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Moje stoleté Československo

Neděle, 27. leden 2019, HaM

Připomeňme si s vděčností a pokorou všechny ty, bez nichž by naše země a my po sto letech nebyli svobodní, říká ve své předmluvě autor knihy Radek Gális. Vyznává se, že se mu splnil sen, když mohl rozprávět s devadesátiletými veterány, kteří bojovali na Piavě, u Zborova či u Verdunu, když si dal víno s parašutistou, jenž byl ve výsadku s Kubišem a Gabčíkem… Měl to štěstí, že dostal příležitost, aby jeho duši obohatila setkání s výjimečnými lidmi. A nyní toto obohacení předává dál prostřednictvím své knížky.

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

REGION PRESS FOTO 2018 v Jihlavě

Pondělí, 21. leden 2019, HaM

Syndikát novinářů Vysočina ve spolupráci s redakcemi regionálních médií uspořádal již sedmý ročník výstavy fotografií – Region Press Foto 2018. 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

V Liberci se křtila dvojjazyčná knížka o továrně na automobily.

Pondělí, 21. leden 2019, HaM

Jak už to bývá v pohádkách zvykem, a vlastně i lidských životech, u narození bývají sudičky nebo kmotři. Jeden křest s účastí emeritního předsedy představenstva společnosti Škoda Auto pana Vratislava Kulhánka se udál v pátek 18. ledna v Liberci. Šlo o knížku Liberecká továrna na automobily.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Nezávislý novinářský portál HlídacíPes.org vstupuje do pátého roku své strážní služby ve veřejném zájmu.

Středa, 2. leden 2019, HaM

Nezávislou novinařinu nelze dělat v médiích, která vlastní politici. To bylo důvodem, proč v roce 2014 vznikly hned tři nové novinářské projekty. HlídacíPes.org. zahájil činnost v symbolickém Dni lidských práv 10. prosince zmíněného roku. 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Ke 2. ročníku kasuistické konference AUTISMUS V PRAXI

Pondělí, 31. říjen 2016, cae

V říjnu proběhla v Praze druhá kasuistická konference AUTISMUS V PRAXI. Pro lepší porozumění autismu ji uspořádal Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS). Zúčastnilo se jí kolem 250 osob z řad odborníků i veřejnosti, kterých se problematika profesně či osobně nějak týká.

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Český rozhlas spouští další nový FM vysílač pro stanici ČRo Plus

Čtvrtek, 29. září 2016, red

Pro jihomoravské město Blansko a okolí byl spuštěn nový vysílač. Od čtvrtka 29. září 13.00 zajišťuje místním obyvatelům poslech stanice Český rozhlas Plus. Vysílač byl spuštěn na kmitočtu 91,5 MHz s výkonem 100 Wattů.

Přidejte komentář! | Celý článek »