Již 100 let podporujeme české novináře.


Vytisknout

Články

Zprávy

Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru - vysočinští novináři vydali příručku pro seniory.

Úterý, 6. srpen 2019, HaM/kv

 

Autorský tandem Petr Klukan a Jaroslav Paclík stojí za novou příručkou, jejímž prostřednictvím chce pomoci seniorům k tomu, aby se naučili rozpoznat na webových stránkách falešné zprávy nebo „návnady“ takzvaných šmejdů, ale i další číhající nebezpečí. Publikaci vydal Syndikát novinářů Vysočina ve spolupráci se spolkem Nebojte se policie, statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina.

 

Tištěná čtyřicetistránková příručka vznikla zejména z podnětu jihlavských seniorů, kteří sice internetovou techniku ovládají, ale zároveň se cítí být ohroženi, tudíž chtějí vědět, jak se útokům v internetovém prostředí bránit. Jejich požadavky vzešly z aktivit spolku Nebojte se policie a jeho hojně navštěvované Policejní akademie pro seniory. 

 

Syndikát novinářů Vysočina participuje na vzdělávání seniorů od podzimu 2018. Spolupodílel se na přednáškách, které se z Jihlavy rozšíří i do dalších měst. A právě hlavně pro účastníky besed vznikla tištěná příručka nazvaná Jak se bezpečněji pohybovat v kyberprostoru.

Autoři publikace poskytli seniorům cenné rady i návod na to, jak a kde hledat důvěryhodné informace, jaká média sledovat, ale také na koho se obrátit v případě podezřelých zpráv v mailu či na sociálních sítích.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Nestor brněnských novinářů a jeho vídeňské působení (K příspěvku Tichý hlas českých médií ve Vídni)

Pondělí, 29. červenec 2019, HaM/Jiří Jilík

 

   

 

Článek „Tichý hlas českých médií ve Vídni“ v posledním Mediažurnálu (2/2019) mi připomněl osobnost novináře a spisovatele Jana Janči (1866˗1928), který spojil svůj profesní život s úsilím o emancipaci české menšiny žijící ve Vídni a v Dolním Rakousku ještě v dobách rakouského mocnářství na přelomu 19. a 20 století.

 

Rodák ze slováckého Vlčnova po studiích získával první novinářské zkušenosti v nejčtenějším listu na Moravě Našinci. Z Olomouce se vrátil na počátku 90. let do rodného kraje a v Uherském Hradišti redigoval Slovácké noviny a posléze vlastní list Slovač.

Radikální novinář chtěl být v centru všeho dění, a proto se v roce 1895 odstěhoval do Vídně. V hlavním městě monarchie vydával nejdříve vlastní noviny Slovan a po jejich zániku se stal odpovědným redaktorem Vídeňského deníku, českých novin určených právě pro početnou českou menšinu ve Vídni, což byl předchůdce dnešních Vídeňských svobodných listů vzpomínaných v článku Martyny Radlowske-Obrusnik.

Za práva menšiny bojoval Janča nejen na stránkách novin, ale i vlastní angažovaností v menšinových politických spolcích, v nichž spatřoval dosud nevyužitou politickou sílu v boji za státní právo Čechů. Za hlavní cíl vyhlásil zakládání českých škol v jednotlivých vídeňských okresech, a tak se stal jednou z vůdčích osobností školského spolku Komenský, jemuž je v příspěvku v minulém čísle rovněž věnována pozornost. Radikální postoje, které prezentoval v tisku i jako řečník na schůzích, mu vynesly po konfliktu s ministerským předsedou Richardem Bienerthem přezdívku Der tschechische Marat (český Marat).

 

Za války vkládal Jan Janča naděje do vzniku federace rovnoprávných národů bývalé monarchie. Jejím rozpadem na národní státy byl zklamán, neboť si uvědomoval, že Češi žijící v Dolním Rakousku, za jejichž práva dvě desetiletí s plným nasazením bojoval, jsou odsouzeni k asimilaci v německém jazykovém prostředí poválečného Rakouska. Během války se vrátil do Čech a po vzniku Československé republiky se znovu angažoval jako novinář. Postupně působil v několika moravských listech, naposledy v letech 1925˗1928 jako šéfredaktor brněnského deníku Ruch. Vedle rozsáhlé novinářské tvorby se Janča věnoval také tvorbě beletristické; napsal několik románů a povídky, které publikoval v řadě periodik, vyšly i souborně v knižních vydáních.

 

Jan Janča byl spoluzakladatelem Vídeňské národní rady československé, činovníkem školského spolku Komenský, členem výboru Moravského kola spisovatelů, jednatelem brněnské odbočky Syndikátu čsl. novinářů a předsedou Klubu žurnalistů v Brně. „Nestor brněnských novinářů“, jak jej pojmenovaly brněnské listy v nekrologu, zemřel 27. ledna 1928. Jančovu památku připomíná pamětní deska na jeho rodném domě ve Vlčnově.

 

Jiří Jilík

Foto archiv autora

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

26. 7. 2019 uzavřena kancelář SN ČR a Presscentrum

Čtvrtek, 25. červenec 2019, HaM

POZOR!

V pátek 26. 7. 2019 nebude z technických důvodů v provozu kancelář ani Presscentrum (lakování dveří). 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Mezinárodní soutěž pro novináře zaměřující se na rakovinu

Středa, 17. červenec 2019, HaM

 

 

Evropská onkologická škola European School of Oncology vypisuje novinářskou cenu Cancer World Journalism Award. O toto ocenění se mohou ucházet novináři z celého světa, kteří zpracovávají téma rakoviny, a to v tištěných i elektronických médiích, rozhlase a televizi.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích o 1500 eur v každé, zvlášť se vyhlašuje rovněž celkový vítěz soutěže, který obdrží 2000 eur. 

Práce letošního ročníku musejí pocházet z období od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019, uzávěrka přihlášek je 6. 1. 2020.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách pořadatele cancerworld.net.

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Letní číslo Mediažurnálu

Čtvrtek, 11. červenec 2019, HaM

K začátku prázdnin a času dovolených patří rovněž letní Mediažurnál. Zalistujme letošním druhým číslem novinářského čtvrtletníku a rovnou se pokusme s Milanem Šmídem poodhalit velkou neznámou skrývající ohlášené vysílání nové televizní stanice CNN Prima News. Předseda SN ČR Adam Černý nám připomene napětí kolem mediálních rad. To souvisí s obavou některých vlivných osob a jejich neschopností přijmout kritiku či satiru v konkrétních veřejnoprávních mediích. Syndik poukazuje na stále se zužující prostor pro novináře a varuje před případným posunem k situaci v Polsku či Maďarsku. Za těchto okolností by měl syndikát novinářů přispět k tomu, aby se prostor svobody slova uhájil co nejširší: „Blížíme se stavu, který popisovala francouzská zpěvačka Zaz s odkazem na starou legendu o požáru, kdy se kolibřík snaží hasit hořící les a na otázku proč, odpovídá, že dělá, co je v jeho silách.“

V aktuálním Mediažurnálu samozřejmě nechybějí důležité informace z červnového volebního zasedání Valné hromady SN ČR včetně seznamu členů nově zvoleného Řídicího výboru SN ČR, kontrolní skupiny a rozhodčí komise. Život novinářské organizace dokumentují příspěvky z regionů či klubů, ovšem podíváme se také například do Německa prostřednictvím rozhovoru s Georgem Löwischem, šéfredaktorem deníku Die Tageszeitung. Z domácího písečku výrazně přesahuje i rozhovor s doyenem české žurnalistiky Zdeňkem Velíškem, který se mj. zamýšlí nad významem dnes nemoderního slova „soudržnost“ pro Evropskou unii v politické či bezpečnostní rovině. Za sebe tento náš respektovaný expert na zahraniční politiku říká: „…pokud budu psát a hovořit na mikrofon a kameru o Evropě, slova soudržnost a integrace z mého slovníku nezmizí.“

Mediažurnál 2/2019 si můžete otevřít v tomto odkazu.

 

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Dědeček automobil v 15. ročníku

Pondělí, 1. červenec 2019, HaM/SH

 

Jednou z již tradičních soutěží, kterou podporuje Syndikát novinářů ČR, je anketa Dědeček automobil. Projekt na volbu historického vozidla roku vznikl v Liberci, který je bezesporu kolébkou motorismu u nás. 

V červnu zasedala v prostorách Senátu PČR porota k rozhodování o letošním vítězi. Snímek (archiv Mobile muzeum) zachycuje mezi odbornými novináři Františka Kučeru, Ing. Stanislava Kargera, Ing. Ericha Handla, Ing. Milana J. Sikoru, Svatopluka Holatu a dále experty např. z ČVUT, muzea Tatry aj. Výsledek rozhodnutí poroty v 15. ročníku Dědečka automobila bude slavnostně vyhlášen v listopadu t. r.

SH

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Komentář

Fake news pro začátečníky

Středa, 26. červen 2019, Barbora Osvaldová

 

Fake news, tedy podvržené, falešné nebo zmanipulované informace se spolu s hoaxy – poplašnými nebo obecně nebezpečnými zprávami – staly tématem, o kterém se mluví. Ne že by takové zprávy nebo dezinformace byly něco nového, konec konců drby, pomluvy a fámy doprovázejí lidi od nepaměti, ale s možností šíření po internetu, sdílením a řetězovým přeposíláním se staly něčím, o čem se diskutuje, před čím se varuje a co se pitvá. Je to téma, které se nabízí k odbornému zpracování a protože se týká médií, zvažuje se jak hledisko novinářské, tak etické.

 

Lze předpokládat, že většina lidí, kteří jsou na internetu, Facebooku, Instagramu, Twitteru a dalších platformách, posílají e- maily a pohybují se v této virtuální realitě, se s fake news nejspíš setkali. Některé falešné informace se dají poměrně snadno odhalit, ale jsou i takové, které na první pohled vypadají důvěryhodně. A největší problém nastává, když takovou cinknutou informaci dostanete od někoho, koho léta znáte, věříte mu a tím pádem ztrácíte ostražitost. A jen jako doplněk uveďme, že existují servery, které se šíření podobných falešných informací přímo věnují, nebo i listy, které bez ohledu na realitu otisknou (což v tomto případě znamená i publikují na internetu) články, které se jen jako nezaujaté tváří. Pokud existoval jen bulvár, většina konzumentů věděla, lidově řečeno, do čeho lezou. Velké titulky, které končily otazníkem a následující zpráva jim buď neodpovídala, nic dalšího nepřidávala; výrazné barevné fotografie s dovnitř zalomeným písmem. Nebylo potřeba příliš přemýšlet, aby bylo jasno.

S fake news to tak jednoduché není. U každého takového produktu by měl člověk zjišťovat, zda má informace nezpochybnitelný zdroj, zda má skutečného a podepsaného autora, zda tak zvaní odborníci, na které se materiál odvolává, opravdu existují (a také v čem je jejich odbornost), jak je článek napsaný: Používá místo faktů emoce, místo polemiky jen odsudky? Dává prostor oponentům?

 

Když se objevila publikace s názvem Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích (C Press, Brno, 2018), kterou sepsali Miloš Gregor, Petra Vejvodová a skupina vystupující pod jménem Zvol si info, na první pohled by jeden řekl, že dokáže ty zapeklité problémy řešit. Pomůže nejspíš při mediální výchově na základních a středních školách a také osobám, které sdílejí informace a navzájem si posílají řetězové e-maily, aniž by tušili pozadí.

Pro lidi, kteří mají snahu dovědět se víc, ale publikace není. Když pominu, že si plete článek a zprávu a domnívá se, že do zprávy patří komentář, jako hlavní nedostatek má to, co sama pranýřuje. Chybí odkazy na literaturu jak v textu, tak v závěru. Je jistě pěkné, že se čtenář dozví, co pisatele inspirovalo, ale bez základních údajů to znamená, že by zájemce ty inspirativní autory a názvy musel zadávat do prohledávačů a tím si text sám doplnit. S tetou Kateřinou ze Saturnina bych řekla: Chtěla bych vidět toho smělce.

 

Barbora Osvaldová

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Prodloužení uzávěrky mikrograntů Solution Journalism

Středa, 26. červen 2019, HaM

 

Pokud uvažujete o grantu v programu na podporu rozvoje žurnalistiky zaměřené na řešení (Solutions Journalism), můžete se přihlásit až do 7. července 2019.

Bližší informace naleznete v tomto odkazu.

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Nezmeškejte nominace na Česko-německou novinářskou cenu 2019

Úterý, 25. červen 2019, HaM

 

Už jen do poslední červnové neděle lze nominovat výjimečné novinářské příspěvky do Česko-německé novinářské ceny 2019, a to na webových stránkách www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz.

U zrodu ceny, kterou od roku 2016 vyhlašuje Česko-německý fond budoucnosti, stál rovněž Syndikát novinářů ČR, jenž má své pravidelné zastoupení v soutěžní porotě a také při slavnostním udílení cen.

 

Pokud Vás zaujal výjimečný článek, blog, příspěvek v rádiu, televizi či na internetu, který byl zveřejněn v době od 1. července 2018 do 30. června 2019 v českých nebo německých médiích či na internetu, nebo pokud chcete navrhnout novinářskou osobnost či novinářský formát na Zvláštní ocenění, neváhejte a využijte tuto příležitost. 

Česko-německou novinářskou cenou podporujeme novináře a novinářky, kteří svou prací probouzejí zájem o sousední zemi, informují o ní bez předsudků a různorodě a napomáhají tak porozumění mezi Čechy a Němci.

Zvláštní cenou Mileny Jesenské vyznamenáme příspěvek věnující se tématům jako je občanská odvaha, tolerance či multikulturní porozumění.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost získají jednotliví novináři či novinářské formáty.

Další informace o ocenění a podmínky účasti najdete zde.  

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Týdny mediálního vzdělávání potřetí

Úterý, 25. červen 2019, HaM

Přes šest desítek novinářů letos navštívilo ke konci školního roku základní a střední školy s cílem diskutovat se studenty v rámci mediálního vzdělávání a rozvoje kritického myšlení. 

Největší zájem v této akci, která končí v pátek 28. června, byl o semináře a workshopy subjektů FakescapeManipulátoři.cz a Zvol si info.

Během Týdnů mediálního vzdělávání byla představena webová aplikace MQtester, jejíž pomocí si mohou lidé otestovat svou mediální gramotnost (v jedné ze tří nabízených úrovní pokročilosti) a současně se seznámit s různými aspekty mediálních sdělení. Aplikace je volně k dispozici na internetových stránkách www.jsns.cz/mqtester.

Týdny mediálního vzdělávání pořádá ve svém vzdělávacím programu Jeden svět na školách (JSNS) společnost Člověk v tísni.

Podrobné informace k Týdnům mediálního vzdělávání najdete na www.jsns.cz/tmv.

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »