Již 100 let podporujeme české novináře.


mediažurnál

Poslední články

Zprávy

Týdny mediálního vzdělávání potřetí

Úterý, 25. červen 2019, HaM

Přes šest desítek novinářů letos navštívilo ke konci školního roku základní a střední školy s cílem diskutovat se studenty v rámci mediálního vzdělávání a rozvoje kritického myšlení. 

Největší zájem v této akci, která končí v pátek 28. června, byl o semináře a workshopy subjektů FakescapeManipulátoři.cz a Zvol si info.

Během Týdnů mediálního vzdělávání byla představena webová aplikace MQtester, jejíž pomocí si mohou lidé otestovat svou mediální gramotnost (v jedné ze tří nabízených úrovní pokročilosti) a současně se seznámit s různými aspekty mediálních sdělení. Aplikace je volně k dispozici na internetových stránkách www.jsns.cz/mqtester.

Týdny mediálního vzdělávání pořádá ve svém vzdělávacím programu Jeden svět na školách (JSNS) společnost Člověk v tísni.

Podrobné informace k Týdnům mediálního vzdělávání najdete na www.jsns.cz/tmv.

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Valná hromada se ohlédla za třemi roky – a určila další směr

Čtvrtek, 20. červen 2019, HaM/Miloš Šenkýř

 

Syndikát novinářů má za sebou další valnou hromadu. Pozměnila složení řídicího výboru, kontrolní skupiny a poprvé v historii zvolila také rozhodčí komisi. Jejím tématem byla rovněž splatnost členských příspěvků, hospodaření či nakládání s majetkem našeho spolku. Jeho předsedou zůstává Adam Černý. 
 

Valná hromada se sešla v pátek 14. června. Delegáti přijeli do Prahy ze všech končin republiky. Platí též, že část členů nevyužila možnosti vyslat své delegáty. 
Předseda SN ČR Adam Černý shrnul uplynulý rok i celé tříleté volební období. Stejně tak zazněly i zprávy komise pro etiku nebo stanovisko kontrolní skupiny k hospodaření organizace. 
Právě ekonomika z různých úhlů patřila k nejdiskutovanějším tématům. Nová kontrolní skupina dostala za úkol ještě v létě podrobně analyzovat hospodaření SN ČR za loňský rok. Podklady pro daňové přiznání (a tím pádem informace o hospodaření) totiž nedostaly konečnou podobu před jednáním valné hromady - a předběžné údaje naznačují, že všechny výnosy investic syndikátu z podílových fondů neodpovídají původním předpokladům. 
Po valné hromadě nastane i další změna, která se týká majetku syndikátu. Ten má nyní podobu podílů v komplexu budov na Senovážném náměstí, které generují pravidelný zisk. Současně ale SN další peníze v souladu s rozhodnutím valné hromady investoval, a to především do konzervativních vkladů a podílových fondů.

 Valná hromada řešila také další problémy spojené s fungováním SN ČR. Mimo jiné právě ve vazbě na hospodaření rozhodla, že termín řádného zaplacení členského příspěvku se z konce dubna přesouvá zpět na konec března konkrétního roku, protože čtvrt roku dlouhá lhůta by měla být dostačující k zaplacení členského příspěvku. I po tomto termínu bude až do září možné zaplatit zvýšený příspěvek, do té doby však člen nemůže aktivně vykonávat členská práva. Po září však členství zaniká.

 

 Valná hromada zvolila v tajném hlasování členy řídicího výboru, členy kontrolní skupiny a poprvé také členy rozhodčí komise, která byla do stanov zanesena před pěti lety. Ta by přišla ke slovu v případě mimořádných sporů a v souladu se zákonem je mezistupněm před případným soudním jednáním. Jména členů najdete níže. Lze konstatovat, že většina řídicího výboru zůstává stejná. Představitelé všech součástí syndikátu mají právo se podle jednacího řádu účastnit schůzí řídicího výboru jako hosté, což znamená, že bez informací a možnosti vyjádřit svůj názor nezůstanou ani ti, kteří se tentokrát do výboru nedostali.

 Nový řídicí výbor krátce zasedl hned po valné hromadě. Zvolil staronovým předsedou SN ČR Adama Černého a místopředsedkyní Martynu Radlowskou-Obrusnik s tím, že další místopředsedy zvolí na prvním řádném zasedání. Potvrdil také složení členské komise, která bude pokračovat v práci v nezměněné podobě. 

Zápis z jednání valné hromady i s přílohami a přednesenými zprávami je členům k dispozici v kanceláři. 

 

 

NOVÉ SLOŽENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU, KONTROLNÍ SKUPINY

A ROZHOČÍ KOMISE SN ČR 


Řídicí výbor SN ČR

Členy se (v pořadí podle obdržených počtů hlasů v tajném hlasování a podle abecedy) stali: Adam Černý, Aleš Holub, Jana Bubeníková, Barbora Osvaldová, Zdenko Pavelka, Miloš Šenkýř, Rudolf Zeman, Jaroslav Bobek, Jana Čipáková, Marina Hofmanová, Martin Fořt, Jaroslav Haid, Dalibor Chvátal, Radek Gális, Jan Trojan, Eva Bobůrková, Karla Hofmannová, Arita Hucková, Jana Holoubková, Martyna Radlowska-Obrusnik, Dana Šafářová, František Kučera, Stanislav Prchal, Anna Vidiševská, Svatopluk Holata. 
Náhradnícemi se staly Jana Hošková a Ivana Hudcová (obě se shodným počtem hlasů) a Eva Havelková.

Kontrolní skupina SN ČR

Členy se (v pořadí podle obdržených počtů hlasů v tajném hlasování) stali Karel Kovařík, Jan Novotný a Michal Kratochvíl, náhradníkem se stal Jindřich Beránek. 

Rozhodčí komise SN ČR

Členy se (v pořadí podle obdržených počtů hlasů v tajném hlasování) stali Jana Čipáková, Jana Holoubková, Zdenko Pavelka, Ivana Šuláková a Jan Tomandl, náhradníkem je Marek Zouzalík.

 

Text Miloš Šenkýř, foto Aleš Holub

 

 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Jak dělat kvalitní žurnalistiku zaměřenou na řešení?

Úterý, 18. červen 2019, HaM

 

Praktický workshop o Solutions Journalismu, kde se dozvíte, jak tento typ žurnalistiky dělat, seznámíte se s hlavními kritérii a naučíte rozeznat, co je a co není SJ, se koná v úterý 25. 6. 2019 v suterénu Centra Langhans, Vodičkova 37, Praha 1 od 14:00 do 17:30 hod.

 

Pořadatelská organizace Transitions doporučuje účast zejména uchazečům o mikrograntovou podporu tvorby reportáže zaměřené na řešení. 

Akce proběhne v češtině, účast je bezplatná s nutnou předchozí registrací - možno zde.

Doporučujeme si předem prostudovat Základní manuál pro Solutions Journalism - v češtině zde. 

 

How photojournalism & solutions journalism can work together

Od 18:00 navazuje v kavárně Langhans přibližně hodinová prezentace Kysera Lougha o vztahu fotožurnalistiky a Solutions Journalismu - akce proběhne v angličtině, podrobnosti zde

Účast zdarma, registrace podmínkou.

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Valná hromada Syndikátu novinářů ČR obrazem

Úterý, 18. červen 2019, HaM

    

O horkém pátku 14. června 2019 se sešli delegáti jednotlivých spolků a klubů i nezařazení členové Syndikátu novinářů ČR na letošní Valné hromadě SN ČR. 

      

Mimo schvalování zpráv o činnosti syndikátu, jeho hospodaření, stavu investic a zpráv komisí tentokrát delegáti také volili nové vedení organizace. 

       

Z navržených kandidátů byl v tajném hlasování zvolen 25členný Řídicí výbor SN ČR a dále též jeho Kontrolní skupina a Rozhodčí komise. 

  

Chvílemi celkem žhavou atmosféru perného volebního zasedání přibližují snímky Aleše Holuba. 

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Mikrogranty Solutions Journalismu

Čtvrtek, 13. červen 2019, HaM

 

Transitions vyhlašuje další kolo programu na podporu rozvoje žurnalistiky zaměřené na řešení (Solutions Journalism) v České republice. Mikrogranty jsou určeny pro novináře a redakce sídlící v České republice se zájmem přinášet vysoce kvalitní, nezávislou žurnalistiku a zároveň nekončit jen u popisu problému.

 

O podporu se mohou ucházet členové a členky redakcí i novináři a novinářky na volné noze. Podmínkou udělení grantu je účast na workshopu (přibližně 3,5 hod.). Kromě finanční podpory ve formě jednorázového příspěvku ve výši 25 000 Kč je nedílnou součástí programu také mentoring ze strany Transitions během práce na reportáži, aby výsledek dosahoval nejvyšší možné kvality. Výzva je určena pro záměry, které se zaměřují na témata relevantní pro publikum v České republice, případně v konkrétním regionu.

 

UZÁVĚRKA VÝZVY JE 30. ČERVNA 2019.

Podrobnější informace a formulář žádosti naleznete ZDE.

 


Více zde: https://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/news/mikrogranty-solutions-journalismu/

Přidejte komentář! | Celý článek »