Již 100 let podporujeme české novináře.


mediažurnál

Poslední články

Zprávy

V Havlíčkově Brodě byly předány ceny za vynikající novinářskou tvorbu

Čtvrtek, 23. květen 2019, HaM

Ve čtvrtek 23. května byly v Havlíčkově Brodě předány tradiční ceny za vynikající novinářskou tvorbu.

Cenu Karla Havlíčka Borovského za mimořádně společensky přínosné texty v roce 2018 si odnesl David Klimeš, hlavní analytik týdeníku Ekonom a komentátor Hospodářských novin.

Novinářskou křepelku limitovanou věkovou hranicí 33 let získali Andrea Procházková z Respektu a Janek Rubeš z Televize Seznam.cz.

Cenu Opus Vitae obdržela Lída Rakušanová za špičkovou novinářskou práci a prosazování hodnot svobody a demokracie před rokem 1989 i v období následujícím. Tato známá exilová publicistka působila od roku 1975 v rádiu Svobodná Evropa.

Prestižní novinářské ceny uděluje Nadace Český literární fond od roku 1998. Nejedná se o veřejně vyhlašovanou soutěž, návrhy k ocenění podává odborná porota, v níž letos zasedli Riebauerová, Jan Bumba, Lukáš Jelínek, Jana Klímová, Josef Klíma, Jiří Pehe, Jaroslav Spurný, Jan Šmíd a Jaroslav Veis. Nadace ČLF dotuje hlavní novinářskou cenu částkou 50.000 korun, Novinářské křepelky přinášejí vítězovi symbolických 3.333 peněz.

 

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Nabídka letních kurzů PAI

Pátek, 17. květen 2019, HaM

 

Společnost Public Administration International (PAI) nabízí poslední místa v letních kurzech. Již začátkem června proběhne v Londýně kurz o proměnách současné mediální scény The Changing Media Landscape : Key issues for dealing with social media and fake news workshop. Veškeré informace o této akci naleznete zde.

Přehled nabízených kurzů společnosti PAI naleznete v katalogu.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Tichý hlas českých médií ve Vídni

Pátek, 17. květen 2019, HaM/-sn mosol-

 Účastníci výjezdu během diskuze se svými hostiteli, foto: Katarzyna Czerna

Náhled do mediální práce české menšiny ve Vídni byl cílem dubnové studijní cesty členů Syndikátu novinářů Moravskoslezského a Olomouckého kraje do hlavního města Rakouska. Pro mnohé účastníky byly nově získané informace o postavení české menšiny v tamních médích překvapivé.

 

S organizací programu pomohla českým novinářům SN MOSOL Hana Herdová, šéfredaktorka Vídeňských svobodných listů. Titul, který vydává Menšinová rada české a slovenské větve v Rakousku sdružující krajanské spolky ve Vídni, vychází v češtině bez přestávky už od roku 1946 (s výjimkou letních prázdnin a vánočních svátků), v současnosti 22krát ročně a jeho obsah tvoří příspěvky dobrovolných redaktorů a korespondentů.

Zajímavostí je, že přestože sídlo periodika najdete na Margaretenplatz 7/2/4 ve Vídni, samotné Vídeňské svobodné listy se tisknou v Břeclavi. „Důvod je jasný“, vysvětluje Hana Herdová, „finanční. V ČR je tisk přece jen levnější, než v Rakousku. Ostatně všechny česko-vídeňské tiskoviny se tisknou v České republice.“ Roční předplatné je 35 eur v Rakousku a 45 eur v dalších zemích EU. Pomáhají dary jednotlivců a především spolku České srdce a částečně subvence z Úřadu spolkového kancléře pro menšiny, která sama ale ani zdaleka nepostačuje na krytí nákladů menšinových, tedy nízkonákladových novin. Hana Herdová upřesnila, že toto periodikum získalo teprve letos poprvé v historii i finanční podporu tiskoviny z českého rozpočtu ministerstva zahraničí, a to 50.000 korun. Ovšem MZV poprvé přispělo před třemi lety na přípravu výstavy k 70. výročí listu.

Vídeňské svobodné listy mívají osm i více stran naplněných informacemi o aktivitách ve spolcích, o dění především ve vztahu k české a slovenské Vídni, nechybí ani rubrika zaměřená na historii menšinového života z doby před 50 lety, ale taky dopisy, postřehy, reportáže a názory čtenářů. Příspěvky jsou založeny na korespondenci menšinových českých organizací a relacích z aktivity Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku. Vídeňské svobodné listy informují o životě v České republice, a v případě návštěv českých zástupců ve Vídni zveřejňují informace týkající se setkání s českou menšinou (pokud takové probíhají). Ani v tomto časopise nechybí prostor věnovaný řádkové inzerci a spolkovým oznámením. Poslední strana periodika, tzv. Malý oznamovatel, je věnována aktualizovanému přehledu organizací a institucí české menšiny ve Vídni - čtenářům zde zprostředkovává informace a kontakty do jednotlivých struktur. K těmto organizacím patří i Školský spolek Komenský – Schulverein Komenský, s nímž se novináři ze SN MOSOL také seznámili.

 

Školský spolek Komenský je soukromou institucí a po více než 140 let organizuje výuku české a slovenské menšiny. Provozuje ve Vídni mateřinku, základní i střední školu. Má také rozsáhlý archiv nejen vlastní korespondence s českými politiky, ale i publikací (deníky a české časopisy) až do 19. století.

O rozvoji spolku mluvil jeho starosta Karl Hanzl, současně i předseda Poradního sboru pro českou menšinu při Úřadu spolkového kancléře. Poznamenal, že „na základě rakouského sčítání lidu není možné určit četnost české a slovenské populace ve Vídni“, proto nemají zástupci těchto menšin argumenty pro případné vyjednávání o finančních otázkách s rakouskou vládou, která se řídí uznatelností nároků menšin. „I přes právní ochrany národnostních menšin v Rakousku, jejich zástupci by uvítali jejich prohloubení podle standardů EU“, podotkl Karl Hanzl.

Vraťme se ale ještě ke krajanským tiskovinám. Školský spolek Komenský vydává dvojjazyčný časopis „Česká a slovenská Vídeň dnes” (Tschechisches und slowakisches Wien heute) a od roku 2002 také ročenku „Kalendář” (Kalender).

 Zleva: Marcela Ofner - ředitelka ZŠ, Sabina Eimer - ředitelka MŠ, Karel Hanzl - předseda Školského spolku Komenský, foto: Katarzyna Czerná

 

A další mediální možnosti v češtině? V rámci ORF mají Češi v Rádiu Dráťák a Slováci v Rádiu Dia:Tón na stanici Rádio Burgenland k dispozici jednou týdně každý po 30 minut svého časuProstor v rakouské televizi je podle tamních redaktorek – Pavly Rašnerové a Terezy Chaloupkové, pro české vysílání velmi omezený. „ORF vysílá od roku 2009 jednou za 2 měsíce společný 25minutový magazín pod názvem České ozvěny|Slovenské ozveny,“ vysílaný je vždy druhou neděli v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci ve 13.05 na ORF 2 Wien.

 

Nabízí se otázky, jestli omezené možnosti pro českojazyčné vysílání v rakouských médiích alespoň částečně kompenzuje prostor sice v němčině, ale aspoň o „českých krajanských věcech“. I v tomto případě se novináři ze SN MOSOL od zástupců české menšiny ve Vídni dočkali jen rozpačitého krčení ramen.

Budete-li se chtít dozvědět více o médiích pro českou menšinu v Rakousku, najdete výše uvedené krajanské rozhlasové vysílání na https://volksgruppen.orf.at/cesi/radiotelevize/, televizní na https://tvthek.orf.at/history/Tschechische-Volksgruppe/13557928 a Vídeňské svobodné listy na www.viden-vsl.at.

 

-sn mosol-Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Ohlédnutí za Valným shromážděním EUSJA v Presscentru SN ČR

Pondělí, 13. květen 2019, HaM

Syndikát novinářů ČR, potažmo Klub vědeckých novinářů, pořádal o poslední březnové sobotě Valné shromáždění Evropské asociace vědeckých novinářů. Zasedání EUSJA, jehož organizace se každoročně zhostí některý z členských států, je vždy spojeno se studijní návštěvou vědeckého nebo pedagogického pracoviště v pořadatelské zemi. Mezi 28. až 30. březnem tomu tak bylo i u nás: zahraniční kolegové navštívili Národní technické muzeum a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.

 

Proč uspořádat Valné shromáždění Evropské asociace vědeckých novinářů EUSJA v České republice? Protože se v oblasti vědy rozhodně máme čím pochlubit!

Ačkoli mi původně probíhal myslí brněnský CEITEC nebo Technická univerzita v Liberci, nakonec s ohledem na dopravu zvítězila nejjednodušší varianta, a to zorganizovat třídenní program v Praze. Zahraniční kolegy jsme v rámci progranu Nano2EUSJA pozvali na Vysokou školu chemicko-technologickou a do Národního technického muzea, což krásně zapadalo do akce .

Sté výročí si letos připomíná Mezinárodní astronomická unie. Však jsme v muzeu taky zamíříili právě do Oddělení astronomie a geodézie.

Skvělým průvodcem v NTM nám byl Ing. Antonín Švejda, který nám představil expozici věnovanou astronomii a geodézii. A také nám zprostředkoval hudební produkci orchestrionu. Prohlídce neušla hlavní dvorana či výstava k loňskému 100. výročí republiky obsahující mj. maketu funkcionalistické vily Tugendhat zařazené do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Nutno zmínit i výstavu o Karlu Kruisovi, profesoru kvasné chemie, ale též průkopníkovi fotografie, významné osobnosti v rámci VŠCHT. Ani expozici o Ottovi Wichterlem a hlavně jeho čočkostroj jsme nesměli minout.

První pracovní den pokračoval první částí workshopu - seznámením s projektem Nano2all. 

Pátek se nesl ve znamení nanotechnologií. Na VŠCHT nás přijal prorektor pro VaV prof. Pavel Kotrba. Zastoupení žen v rámci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, pojednala Ing. Anna Mittnerová a poté už jsme se vnořili s profesorem Františkem Štěpánkem do světa nanorobotů a slibných směrů jejich využití v medicíně. Fascinující byla i návštěva jeho laboratoří Chobotix, stejně jako výzkum funkčních nanorobotů u docenta Zdeňka Sofera. 

Odpočinek a občerstvení poskytl Experimentální pivovar, kde se vaří pivo lahodné chuti Lachout. O zrod pivovaru k výuce kvasné technologie se zasloužil již zmíněný Karel Kruis, který přesně před 120 lety (1899) stanul nejen v čele Ústavu kvasné chemie a mykologie, ale ve stejném roce rovněž ve vedení Ústavu praktické fotografie. Odpoledne pokračoval  program Nano2EUSJA workshopem v rámci projektu Nano2all, na němž EUSJA participuje. 

 

Sobotní vyvrcholení pražské mise se odehrávalo v prostorách Presscentra pod záštitou Syndikátu novinářů ČR. Delegáty Valného shromáždění EUSJA nejprve přivítal v sídle SN ČR syndik Adam Černý. Ve stručnosti představil hostům naši novinářskou organizaci, která mj. zastřešuje i Klub vědeckých novinářů, jehož prostřednictvím je Česká republika členskou zemí mezinárodního profesního společenství už od roku 2004. Poté následoval celodenní jednací maraton v souladu se stanovami EUSJA. 

Sluneční paprsky v posledním březnovém dni dovolily uzavřít sobotní jednání zcela neformálním přípitkem na zahrádce jedné z pražských restaurací.

Jsme rádi, že se Klubu vědeckých novinářů ČR podařilo v době, která je po celém světě pro novináře všeobecně dosti nelehká (což se ostatně projevilo i na počtu úč astníků), uspořádat úspěšnou třídenní akci.

Program zde, plná verze článku zde.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má hájit práva autorů.

Čtvrtek, 9. květen 2019, HaM

Evropský parlament schválil koncem března (26. 3. 2019) směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jejímž podstatným cílem je zajistit spravedlivou odměnu autorům za užití jejich děl či uměleckých výkonů na internetu.

Přidejte komentář! | Celý článek »