Již 100 let podporujeme české novináře.


mediažurnál

Poslední články

Zprávy

Přihlaste se na Jarní REPORT 2019

Úterý, 16. duben 2019, HaM

Začíná XXVIII. ročník soutěžní přehlídky rozhlasového zpravodajství publicistiky a dokumentu REPORT 2019, jejímž tradičním pořadatelem je Český rozhlas ve spolupráci s Radioservisem, a. s., Ministerstvem kultury ČR a Nadací Český literární fond.

Soutěž REPORTu 2019 (Jarní REPORT) je vypisována ve dvou kategoriích pro pořady s různou délkou stopáže:

I. kategorie  - zpravodajsko-publicistické pořady v rozsahu do 10 minut. Statut této kategorie soutěžní přehlídky a přihlášku naleznete zde.

II. kategorie - publicistické pořady (reportáž, pásmo, publicistické dokumenty, rozhovory apod.) v rozsahu do 60 minut. Soutěžní pravidla a přihlášku naleznete zde.

 

Termín pro odevzdání přihlášek je 5. května 2019. Přihlášky zasílejte pouze v elektronické podobě (formát WORD) na adresu marcela.benesova@rozhlas.cz (telefon 221 553 319). Přihlášky se registrují v pořadí, ve kterém budou doručeny. Pořadatelé si vyhrazují právo zastavit přijímání příspěvků po vyčerpání kapacity přehlídky.

Vzhledem ke špatným zkušenostem z let minulých budou přijaty pouze ty přihlášky, ke kterým bude zároveň dodán buď nosič se zvukem ve formátu wav (44,100 KHz 16 bit) nebo číslo, pod kterým je pořad uložen (Dalet, DigiFonotéka).

 

Soutěžní přehlídky se konají v Českém rozhlase, Římská 13, zasedací místnost D 010 ve dnech 15. a 16. května 2019 (ve středu I. kategorie, ve čtvrtek II. kategorie) vždy od 9:30 do 16:30 hodin.

Vítáni jsou rovněž zájemci o účast při poslechu, diskusích a hodnocení – přihlásit se lze mailem na marcela.benesova@rozhlas.cz.

Program přehlídky naleznete do 10. května na webových stránkách Sdružení pro rozhlasovou tvorbu https://www.rozhlas.cz/srt.Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Uděleny Pulitzerovy ceny 2019

Úterý, 16. duben 2019, HaM

Nejprestižnějším americkým novinářským a uměleckým oceněním je Pulitzerova cena, kterou před více než 100 lety založil vynikající americký novinář maďarského původu Joseph Pulitzer. 

Pulitzerovy ceny každoročně uděluje Kolumbijská univerzita v New Yorku, v současnosti ve více než dvou desítkách kategorií za žurnalistiku a uměleckou tvorbu. Oceňovány jsou různé žánry domácí i zahraniční žurnalistiky. Pulitzerova cena však neznamená pouze prestiž, ale také odměnu ve výši 15.000 dolarů. 

 

Tu letošní za vnitroamerická témata získaly newyorské deníky The Wall Street Journal a The New York Times, které informovaly o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, jeho finančních machinacích i milostných aférách, jež měly zůstat skryty.

Ze zahraničních reportáží vybrala porota agenturní tým AP, jenž sledoval v Jemenu utrpení tamních lidí v občanské válce. V této kategorii rovněž ocenila práci zpravodajů Reuters z Barmy, kteří psali o situaci v zemi a následně byli uvězněni.

Také v ostatních kategoriích se novináři dotýkají velmi závažných témat, často plných násilí a lidského utrpení. Ve vyhlašovaných oblastech novinářské tvorby nechybí ani ocenění práce fotografů či kreslířů.

 

Kompletní informaci o letošních Pulitzerových cenách naleznete ve výsledkové listině zde nebo na webových stránkách v tomto odkazu.

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zajímavosti

Benefice ve prospěch autistů pod patronací Marty Kubišové

Pondělí, 15. duben 2019, HaM

 

 Obrázek benef-autisti.jpg

Ačkoli celosvětově neustále roste počet dětí přicházejících na svět s postižením autismem (PAS), někdy nazývaným „postižením 21. století“, nebyla tomu u nás donedávna věnována téměř žádná soustavná pozornost a péče ze strany státu.

Autismus představuje velmi různorodou poruchu sociální interakce a komunikace způsobenou vrozenou odlišností ve fungování mozku. Postižení se chovají i myslí „jinak“. Už sám název poruchy označuje jakousi osamocenost, stav opuštěnosti, uvěznění ve vlastním světě. Autista neumí způsobem „obvyklým a očekávaným“ reagovat na běžné situace. Avšak v některých oblastech mohou autisté výrazně převyšovat běžnou populaci, třeba ve vědách, umění nebo jazycích. Autisty byli třeba Mozart nebo Einstein.

Paleta autistických projevů je rozrůzněna od stavů mentální retardace, epileptických stavů, kombinovaných smyslových a tělesných poruch až po stavy geniality v určitém oboru doprovázené zpravidla nějakým podivínstvím a výrazně rozdílným sociálním chováním. Někteří postižení nemohou zůstat ani chvíli bez pomoci a dozoru, u jiných je porucha za běžných životních okolností sotva patrná. Autismus je v současnosti jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která může až ničivě zasahovat své okolí. Zatímco sociálně vyspělé státy mají péči o autisty zakotvenu v soustavách státní zdravotní a sociální péče, u nás se teprve začíná o této problematice mluvit.

Zatím se u nás nejvýznamnější (i když velmi omezené) podpory autistům dostává od nestátních a neziskových organizací.

Dvě z nich, o. s. ADVENTOR a Dobrý skutek, z. s., pořádají ve středu 17. dubna 2019 od 19:00 hodin benefiční večer, který se koná v kostele sv. Šimona a Judy v Dušní ulici, Starém Městě, Praze 1 pod patronací zpěvačky Marty Kubišové a pod záštitou starosty Prahy 1 Pavla Čižinského. Na programu je koncert, v němž vystoupí i autističtí a další umělci. V průběhu večera se uskuteční aukce obrazů od umělců postižených autismem.

Účast je potřeba potvrdit na promotym@promotympraha.cz, nebo telefonicky na 774 169 111. Výtěžek akce bude věnován ve prospěch dvou dětských táborů a na stavební úpravy (izolace proti vlhkosti) terapeutické suterénní místnosti o. s. ADVENTOR.

 

/aeg/

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Místopředsedou Rozhlasového výboru Evropské vysílací unie (EBU) na další dva roky znovuzvolen ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Pondělí, 15. duben 2019, HaM

Volby se konaly v rámci Rozhlasového shromáždění 11.-12. dubna 2019 v hlavním městě Bulharska Sofii. V čele EBU stanul Graham Ellis z BBC, dalšími dvěma místopředsedy byli zvoleni Serge Schick z Radio France a Philippa de Rotten ze švýcarského SRG-SSR.

Rozhlasový výbor EBU (EBU Radio Committee), tedy hlavní statutární orgán pro evropské veřejnoprávní rozhlasy, rozhoduje o strategických prioritách v rozhlasovém vysílání, formuluje společná stanoviska veřejnoprávních rádií v oblasti legislativy, autorsko-právních otázek v hudební oblasti či digitalizace a podporuje rozvoj rozhlasového vysílání ve svých členských zemích.

Na snímku René Zavoral, foto Karel Sanda, zdroj Čro

Přidejte komentář! | Celý článek »

Zprávy

Vyšel Mediažurnál 1/2019

Čtvrtek, 11. duben 2019, HaM

Čtěte nové číslo zpravodaje Syndikátu novinářů ČR. Uvodní stránka Mediažurnálu 1/2019 upozorňuje svým neradostným titulkem na realitu této doby v naší branži. I další strany přinášejí zajímavé příspěvky na aktuální témata.

   

V rubrice Téma pokládá Filip Rožánek otázku, zda Hrozí České televizi ovládnutí? Umělou inteligencí v českých redakcích se zabývá Jan Kodera v článku ČTK experimentuje s automatizací, na další straně Jan Kmenta pojmenovává Zločin a strach z úniku informací. Upozorňujeme též na text advokátky Lenky Maňákové Novinář v českém právním řádu. To však byla jen malá ochutnávka letošního prvního vydání.

V novém čísle Mediažurnálu naleznete celou řadu dalších informací včetně přílohy věnované červnové Valné hromadě, které odlehčují vtipy kreslíře známého pod pseudonymem Vhrsti. 

 

Mediažurnál 1/2019 si můžete otevřít a stáhnout v tomto odkazu, přílohu najdete zde.
Přidejte komentář! | Celý článek »